SNAKKET SEG VARME: Lillian Nybråten (til ven- stre), Jostein Mjønerud og Wenche Mjønerud blir mer og mer engasjerte mens de forteller om hvordan kva- liteten sikres i et helhetlig skoleløp i Sørum kommune. til elevene blir bedre. For eksempel: Hvis nasjona- le prøver på skolen viser at elevene i kommunen er dårlige i lesing, kan vi i barnehagen trykke på den knappen. Da kan vi i samarbeid med skolen sette inn lesetiltak i barnehagen og forberede barna bedre, sier Lillian Nybråten. Alle ansatte i utdanningsinstitusjonene har også hatt felles planleggingsdag. Nybråten understreker betydningen av et godt trepartssamarbeid og av at kommunens politikere og ansatte er med i hele prosessen. – Etter et informasjonsmøte her i barnehagen, var det et par av de ansatte som lurte på om vi skul- le jobbe slik i tillegg til det vi allerede gjør. Nei, ikke i tillegg til – istedenfor, var svaret jeg ga dem da, understreker Nybråten. Like mål gir lik kvalitet Alle barnehager og skoler skal ikke drives helt likt i Sørum kommune. Det skal fremdeles være åpning for den enkelte ansattes kreativitet. Det bygges opp en minstestandard, og den standarden skal være lik i alle barnehager og på alle avdelingene i den enkel- te barnehage. Flaks eller uflaks skal forsvinne. Det samme gjelder mellom skolene. Det forutsetter at ansatte følger felles planer og mål. – Men ting tar tid. Vi må trene og trene. Vi har satt opp prioriterte områder, konkrete tiltak og valgt verktøyene for å nå dem. Like mål gir lik kvalitet, sier Jostein Mjønerud. Alle samarbeider Barne-og ungdomsarbeider Stine Johansen er plass- tillitsvalgt for Fagforbundet i barnehagen. Hun sitter i arbeidsgruppa som blant annet skal spre erfaringer til medarbeiderne, formidle kunnskap og prøve ut nye verktøy og metoder. Johansen har jobbet i barnehagen siden 2001 og vært med på endringer tidligere. – Har du fått noen negative reaksjoner fra de an- satte om endringer og pålagte oppgaver? – Nei, det har jeg ikke. Jeg føler vi er med i prosessen og at alle har fått et eierforhold til prosjektet, sier Johansen. Pedagogisk leder, Kjersti Amdal Nyhus, er medlem av Utdanningsforbundet. Hun er en av tre medlemmer som sitter i prosjektgruppa. Den kom- mer blant annet med forslag og innspill til pro- sjektet, sikrer helhetstenkning i overgangene og sik- rer medvirkning. – Vi systematiserer det vi allerede gjør, og jobben blir mer forpliktende når vi sikrer kvaliteten. Og kvaliteten skal sikres fra dag én på alle nivåer, sier Amdal Nyhus. – Ja, jeg blir skuffa hvis vi ikke blir nominert til en pris under kvalitetskommunekonferansen neste år, sier prosjektleder Jostein Mjønerud optimistisk. 16 BEDRE TJENESTER temahefte-14