BEDRE TJENESTER 17 For to år siden arbeidet ni medarbeidere på Søndre Jeløy hjemmetjeneste uønsket deltid og ønsket seg større stilling. I dag er det bare en. AtMoss kommune har valgt ufrivillig deltid som sitt prosjekt som kvalitetskommune, har ført til at miljøarbeider Morten Krokhaug har full stilling i dag. Da Morten begynte for ti år siden, hadde han bare 13 prosent fast stilling som helgevakt. Han var på evig jakt etter ekstravakter for å få det til å gå rundt. – Ubekvemme vakter var det eneste som var ledig. Det hendte jeg jobbet 10 og 15 helger etter hverandre. Det er ikke akkurat bra for familien. Avtaler var nesten umulig å holde, sier Morten Krokhaug. Endelig forutsigbarhet Sakte men sikkert fikk han økt stillingen sin til 50 prosent, 70 og 80 prosent, til han nå har hel stilling. – Nå vet jeg når jeg skal jobbe og har vakt hver tredje helg. Vi er også fleksible og kan bytte vakter oss kolleger imellom, sier han. – Deltidsproblematikken er en like stor utfordring for arbeidsgiver som for ansatte. Uønsket deltid er rett og slett uønsket. Små stillinger går ut over kontinuitet, kvalitet og arbeidsmiljø, sier Kenneth Johannessen, leder i Søndre Jeløy hjemmetjeneste. Han ønsker å bygge opp deltidsstillingene. – Vi har turt å analysere tallene i fraværsstatistikken. Vi vet at vi alltid må regne med noe sykefravær. Det genererer innleie av vikar. Når folk ring- ß•¬¿´´ ¿••¿¬¬» Nytenkning reduserer uønsket deltid Søndre Jeløy hjemmetjeneste har økt grunnbemanningen, halvert sykefraværet og redusert uønsket deltid drastisk. Tekst: MONICA SCHANCHE Foto: ERIK M. SUNDT < temahefte-14