GÅR NYE VEIER: Økt grunnbemanning og hel- tidsjobb på Søndre Jeløy omsorgssenter er viktig for både miljøarbeider Morten Krokhaug (t.v.) og leder Kenneth Johannessen. er og sier de er syke, kan vi bruke opp til en halv dag på å skaffe ny kvelds-eller helgevakt. Og de ansatte spør seg hvem av dem som blir pålagt å jobbe mer. – Vi har våget å tenke nytt: La oss heller øke grunnbemanningen. Når alle er på jobb, er vi litt for godt bemannet. Men la folk ha den luksusen ikke å løpe ræva av seg. Når «Ingenskalhalaverestillings- prosentenndeønskerseginnenutgangenav2010.» MÅLFORPROSJEKTET har. Den tida er forbi da kommune- telefonen ringer, kan vi rolig si: God ne kunne få den arbeidskraften de bedring! De andre har kapasitet til å ta ville. Nå gjelder det å ta vare på folk oppgavene. slik at de ønsker å være hos oss, sier Kenneth Johannessen. Sykefraværet har rast Et av grepene er å flytte lønnsmidler Største utfordring fra variable til faste lønnsposter. Det Deltidsproblematikken er den stør- lønner seg. De ansatte har fått større ste utfordringen for kommunene, stilling. Sykefraværet har gått ned fra mener lederen ved Søndre Jeløy over 18 prosent i 2005 til om lag 9 pro- sent i 2008. I stillinger som krever fagarbeiderutdanning, sier vi at dersom du tar utdanning, så øker vi stillingen. Vi tør å satse på folk, sier Kenneth Johannessen. Verdsetter all kompetanse Lederen for hjemmetjenesten understreker at det også er viktig å verdsette realkompetanse. Miljøarbeider Morten Krokhaug har 20 års erfa- ring fra arbeidslivet og føler han har mer nytte av målrettede kurs enn å ta fagbrev. – Morten har lang og god kompetanse om drif- ten og brukerne som er verdifull for oss. Kommu- nen ønsker minimum utdanning som helsefagar- beider. Samtidig må vi erkjenne at noen medarbeidere velger ikke å gjøre det. Vi priorite- rer dem som ønsker utdanning, men må også for- holde oss til retten som ufaglærte hjemmetjeneste. – Det fins ingen mirakelkur. Hvis Moss kom- mune skal få ned uønsket deltid, må vi ha flere til- nærminger. Et sted kan det være 3+3-turnus (tre dager på jobb og tre dager fri), et annet sted ønske- turnus eller doble vakter i helgene. Det viktige er at den enkelte virksomhet får et eierforhold til løs- ningen som passer hos dem. Når stillinger blir ledi- ge, er det en gyllen anledning til å gi økt stillings- størrelse og til å legge om driften som passer egen avdeling. Se mulighetene, oppfordrer Kenneth Johannessen. 18 BEDRE TJENESTER temahefte-14