VerdensøynefølgerkvalitetskommuneneVerdensøynefølgerkvalitetskommunene Kvalitetskommuneprogrammet vekker interesse også utenfor Norges grenser. Fagforeningsledere fra hele verden var nylig samlet i Oslo for å lære og la seg inspirere. Tekst: SIDSEL HJELME Foto: ANITA ARNTZEN Valget av Norge som møtested var ikke tilfeldig da den internasjonale organisasjonen for stats-og kommuneansatte (Iska) satte privatisering på dags- orden for sitt møte i november. – Fra et globalt perspektiv er Kvalitetkommu- neprogrammet, som Fagforbundet har vært med på å utvikle, en god strategi for å bremse privati- seringen. – Vi la møtet til Norge for å lære og la oss inspi- rere av det dere har oppnådd her, sier Jorge Man- cillas, ansvarlig for helseområdet i Iska. Rått parti – Privatisering av offentlige tjenester er den største utfordringen for offentlig ansatte over hele verden. Fagforeningsledere har kjempet med problems- tillinger omkring privatisering i 30 år, men vi har stort sett jobbet isolert i hvert vårt land. Med mot- parter som Verdensbanken, Det internasjonale pengefondet og OECD, sier det seg selv at det er rått parti. – I Iska vil vi nå samle erfaringer og utvikle en internasjonal strategi i motstanden mot privati- sering. Da er de norske resultatene interessante. Selv om dere heller ikke her har klart å stanse privatiseringen, har man nådd viktige mål og klart å bremse privatiseringen, sier Mancillas. Universelle utfordringer Iska-konferansen samlet delegater fra hele verden, og det er klart at land som Papua New Guinea, Belize og Japan har andre utfordringer enn det man står overfor her i Norge, understreker Mancillas. – Men i denne sammenheng er de kommune- ansatte i Norge også representanter for de sju millioner kommunalt ansatte i hele verden. Selv om 26 BEDRE TJENESTER temahefte-14