INNHOLD < 3 Nyttige verktøy må brukes < 4 Florø: Trygghet i et verksted < 8 Hvordan bli en kvalitetskommune på 1-2-3 < 10 Vaksdal: Lavere sykefravær tross færre ansatte < 13 Kvalitetskommunene senker sykefraværet < 14 Modellkommunen Øvre Eiker: De store tankene er gratis < 16 Vega: Lærer å passe på verdensarven < 18 Austrheim: Setter livskvalitet i sentrum < 22 Norge på topp i uønsket deltid < 24 Verdalen: Fra nød til glød < 27 Høyre-ordførere nekter å vrake kvalitetskommunen < 28 Grip sjansen til samarbeid < 29 Jan Davidsen: Trepartssamarbeid – eneste farbare vei < 30 Hilsen fra kommunalministeren < 30 Ville bli kvalitetskommune < 31 Veien videre MILJØMERKET 241 393 Trykksak Ansvarlig redaktør: Kirsti Knudsen. I redaksjonen: Vegard Velle, Per Flakstad, Sidsel Hjelme, Eli Kristine Korsmo, Illustrasjoner: Vidar Eriksen Layout: Vidar Eriksen Trykk: Aktietrykkeriet AS. Redaksjonen avsluttet 29. november 2009 Last ned dette, og andre temahefter i PDF-format, på www.fagbladet.no Alle involverte i programmet har gitt oss tillatelse til å formidle deres erfaringer gjennom tekst, foto og video. temahefte-15