Trygghet i et verksted Helge er psykisk utviklingshemmet. Han elsker biler. For fire år siden fikk han sitt eget bilverksted i Florø. Nå utfører han enkelt vedlikehold på biler når han ikke mekker på en Ford Sierra i fritiden sin. Tekst og foto: OTTO VON MÜNCHOW Helge’s Bilverkstad er noe så spesielt som et verksted opprettet og skreddersydd for én beboer. Før Helge Brandsøy fikk sitt eget lille bilverksted, var tilværelsen alt annet enn enkel. Han hadde en rekke voldsdommer bak seg, og hadde bodd det meste av livet sitt i institusjoner, det være seg psykiatriske institusjoner eller i fengsler. Helge’s Bilverkstad endret på dette. I dag er han er blitt en mye roligere og tryggere person. Han er tilbakeført til et liv i det ordinære samfunnet, og ifølge psykologiske sakkyndige er han ikke lenger en fare for andre. – Jeg er ikke i tvil om at turnusordningen til personalet som jobber med Helge, har vært medvirkende til at vi i dag ser en helt annen Helge enn for bare fire år siden da Helge’s Bilverkstad ble satt i Lasse Seim, leder for gang, sier Arve Stokkebekk, sosionom og tjenestetjenester for psykisk leder i tiltaket som er bygget opp omkring Helge utviklingshemmede Brandsøy. i Flora kommune, mener at alle parter har vunnet på arbeidstidsordningen Ideell ordning som er opprettet omkring For at Helge skal få en best mulig oppfølging, har hjelpe tiltaket til Helge teamet som jobber rundt ham gått inn i en vakt- Brandsøy. ordning der de følger Helge i opptil 72 timer sammenhengende. Resultatet etter fire år med ord ningen er entydig positiv. Helge opplever mye mer ro omkring seg, og en større kontinuitet i oppfølgingsarbeidet. De ansatte er storfornøyde med ordningen, og samfunnet trenger ikke uroe seg lenger. Også for Flora kommune som arbeidsgiver har ordningen vært positiv. – Ordningen er helt ideell for oss som jobber her. Vi er på et par døgn, og så har vi gjerne en uke fri, sier Stokkebekk. – For meg var turnusordningen en vesentlig årsak til at jeg i det hele tatt søkte jobben, siden jeg bor i Naustdal som er tre og en halv mil herfra. Turnusordningen åpner for en hel rekke muligheter, både i jobbsammenheng og privat. I mine øyne er den en fordel for alle parter. Seks heltidsansatte og tre halvtidsansatte arbeider i den spesielle turnusordningen som er bygget opp omkring Helge Brandsøy. Turnusen går over en seksukersperiode, der de heltidsansatte går 48 timers 4 KVALITETSKOMMUNER temahefte-15