vakter på hverdager og en 72 timers vakt én helg i løpet av perioden. Mellom hver vakt har de fri en uke, unntatt etter siste vakt i turnusen der de har tre dager fri. De halvtidsansatte jobber hver tredje helg. Til enhver tid har to personer oppsyn med Helge. Det er både av hensyn til de ansatte, til samfunnet ellers og til Helge selv. En vinn-vinn-situasjon Helge’s Bilverkstad ligger midt i Florø sentrum og er knyttet opp til Miljøhuset, en sorteringsbedrift som i likhet med bilverkstedet er et kommunalt PU-tiltak. På verkstedet sitt tjener Helge penger på enkelt vedlikehold av biler. Helge’s Bilverkstad har inngått en avtale med Sogn og Fjordane Energi verk om å vaske og polere deres biler tre ganger i uka. I tillegg får han også enkelte private oppdrag. Tiltaket som er blitt opprettet for Helge Brands øy er kommet i stand som en del av Kvalitetskommuneprogrammet. Lasse Seim som er tjeneste leder og leder for prosjektet, forklarer at turnusordnin gen ble opprettet i tett samarbeid mellom kommunen, tillitsvalgte og de ansatte slik det forutsettes i programmet. – Skulle vi holdt oss til en ordinær treskiftsturnusordning, måtte vi ha hatt mellom 16 og 17 ansatte i oppfølgingen av Helge, og det hadde ikke vært formålstjenelig, påpeker Seim. I følge Seim er turnusen en vinn-vinn-situasjon. Den er i utgangspunktet kommet i stand ut fra Helges hjelpebehov. Men i tillegg har den resultert i et svært lavt sykefravær, samtidig som ingen av de heltidsansatte har jobben siden Helge’s Bilverkstad ble etablert i september 2005. Det tar Seim som et tegn på at de ansatte trives i jobben. – Det handler også om kontinuitet i forhold til denne type brukere Helge representerer. Helge Brandsøy utfører enkelt vedlikehold som vask og oljeskift i verkstedet sitt. < KVALITETSKOMMUNER 5 temahefte-15