Egen bolig Omtrent fire mil utenfor Florø sentrum har kommunen anskaffet en bolig til Helge Brandsøy. Det er et tidligere gårdsbruk der han har sin egen leilighet i én etasje, mens miljøterapeutene bor i en annen leilighet i samme hus. Helge får stort sett styre seg selv, men hjelpepersonalet sikrer at han har et godt kosthold og renhold, som Stokkebekk uttrykker det. Og så prøver de å oppmuntre til turer og mosjon. – Vi ser at dette opplegget har vært veldig positivt for Helge. I dag er han mye roligere, har færre utbrudd og er sjelden så sint som før, konkluderer Stokkebekk som gjerne anbefaler andre å prøve en slik ordning når det ligger til rette for det. Helge har selv lagt merke til at livet er mye lettere nå. – Jeg ser at jeg har mer ro i tilværelsen, sier den stolte verkstedsmesteren ytterst i Sogn og Fjordane. Helge Brandsøy skifter vindusspylervæske på en av bilene til Sogn og Fjordane Energiverk. Tjenesteleder Arve Stokkebekk hjelper til. KVALITETSKOMMUNER 7 temahefte-15