Lavere sykefravær tross færre ansatte Renholderne i Vaksdal er oftere på jobb enn før. Kommunen var en versting, men på to år er sykefraværet redusert med 21 prosent. Tekst og foto: ELI KRISTINE KORSMO Den lille kommunen på 4100 innbyggere senket • Jeg synes det går helt fint. Jeg tror nok det kan sykefraværet med 20,8 prosent de to første årene være tyngre å jobbe i pleien, sier hun. de var med i Kvalitetskommuneprogrammet. Vaks-Med egen leder på renhold, ble det plutselig dal er én av tolv innsatskommuner i programmet noen som hadde øye bare for dem. I starten brukmed særlig søkelys på sykefraværet. Kommunen har te Toni Søndergaard mye tid på å se hvordan de 500 ansatte. jobbet. • Vi er veldig fornøyd med den • Mange jobbet fryktelig tungt og fine nedgangen, forteller Linda «Det er ikke ett nærmest på autopilot. For eksempel Fossmark, som arbeider i full stilling ut 2009 med Kvalitetskommuneprogrammet. tiltak, men summen av de mange til takene vi har satt tørket en ansatt støv i den samme vinduskarmen tre dager på rad. Jeg spurte om det virkelig var nødvendig, sier han. Nå har de ansatte selv Halverte arbeidsstokken Endringsprosessen begynte alle rede for seks år siden, da renhold ble i gang som har bidratt til ned fått mer ansvar for å se hvor det trengs rengjøring. opprettet som egen enhet. Innengangen. » Klaget på jobben for renhold er sykefraværet gene-Bjørg Djukastein, prosjektleder Før jobbet de ansatte én og én, men relt høyt, og i Vaksdal var det på hele 33 prosent høsten 2003. Samme år overtok Toni Søndergaard som leder i den nyopprettede enheten. Han hadde klare tanker om hva han ville oppnå, og begynte på en omfattende omstillingsprosess. På få år er det meste forandret. • Vi måtte redusere budsjettet med to millioner kroner og kuttet flere stillinger. I prosessen med å legge om ble det enda mer negativt en periode. Plutselig snudde det, forteller han. Nå er sykefraværet på 6,5 prosent blant renholderne, mens enheten, som også inkluderer drift, er helt nede på 4,6 prosent. På de samme årene er arbeidsstokken redusert fra 44 til 20 personer. Antallet stillinger er redusert med 11 til 15,8 hele stillinger. Frustrerte og usynlige renholdere Før renhold ble en egen enhet, følte de ansatte seg usynlige. De jobbet om kvelden, og de fleste hadde deltidsstillinger. Elin Sandnes har gått opp i full stilling. nå arbeider de alltid sammen i team. Kompe tanseøkning, forbedring av utstyret, endring av arbeidstidene, myndiggjøring av de ansatte og holdningsendringer har forbedret arbeidsforholdene. Dette er med på å forklare den kraftige nedgangen i sykefraværet til tross for færre stillinger enn før, ifølge Søndergaard. Hovedverneombud og teamleder Anne-Britt Knutsen har samarbeidet tett med lederen. • Vi har vært enige om kurs og metoder, og det har vært en god dialog mellom leder og ansatte hele veien. Takhøyden har vært stor. Vi har hele tiden kommet med egne innspill, sier hun. Økning av stillingsprosentene og omleggingen fra å jobbe alene til å jobbe i team har vært de viktigste sakene. • Vi har jobbet mye med holdninger – til hverandre, til kommunen og til brukerne. Da holdningene endret seg, innså vi at det var Innkjøp av arbeidssko til renholderne i Vaksdal har gjort underverker for slitne rygger og bein, mener Elin Sandnes, t.v., Linn Helen Midtun, Lill Erika Larsen og Renate Helgesen Jordal. 10 KVALITETSKOMMUNER temahefte-15