vår egen skyld at vi ikke hadde skaffet vikarer tidligere. Ikke rart at ingen ville jobbe sammen med oss når vi sto på butikken og klaget over jobben vår. Men nå har vi fått mer ansvar; vi har vært nødt til å begynne å bruke hodet når vi gjør rent. Vi føler at vi gjør en viktig jobb, sier hun. Nå går de på jobb selv om de ikke er helt i toppform. Det er lov å si ifra til arbeidskollegaer at en ikke er i form, og det blir tatt hensyn til. Noen ganger er det aktuelt å ta lettere oppgaver. Satser på forebygging I dag vaskes det med topp moderne utstyr i Vaksdal. Det var vanskelig å gå over til mikrofiber, bruke mindre såpe, og mer maskinelt utstyr, forteller Knutsen. • Det luktet ikke rent på samme måte lenger, maskinene var uvant og det ble felt noen tårer på den tida, minnes hun og smiler. Nå brukes det bare 50 liter såpe i året, mot 600 liter for få år siden. Kommer det nye produkter på markedet, får de ansatte prøve dem ut. • Kanskje fungerer det bedre og er mer effektivt, sier Søndergaard. Alle ansatte kurses jevnlig. De som vil, har fått tilbud om å ta fagbrev. Det pas- set imidlertid ikke for alle. Derfor har enheten laget egne kurs, i tillegg til at teamlederne kurses eksternt. To dager i året er alle renholderne på tur sammen. • Det koster litt, men vi får igjen hver krone mange ganger. Turene bidrar til at vi får en felles filosofi, sier Søndergaard. • Ingenting er en umulighet. Det skal ikke hete nei, legger han til. Ifølge Knutsen har forebygging vært i søkelyset hos Søndergaard fra dag én. • Alt som kan forebygges, skal forebygges. Vi har fått arbeidsklær og sko med støtdemping. Før gikk vi rundt med alle slags rare sko, gjerne sko som var utslitt. Mange hadde dårlige rygger. Det er blitt mye bedre, sier hun. Følger opp sykmeldte Når noen i enheten blir syke, kalles de inn til en samtale. I samtalen forsøker leder og ansatt i felles -< KVALITETSKOMMUNER 11 temahefte-15