De store tankene er gratis Jostein Barstad vil gjøre Øvre Eiker til et drømmesamfunn. – Kommunen må være mer enn en tjenesteleverandør, sier rådmannen som ikke er redd for store, hårete mål. Tekst: SIDSEL HJELME Foto: ANITA ARNTZEN – Tenk å ligge i en grønn eng og se skyene drive over himmelen. Er det ikke det vi alle drømmer om, da? spør Jostein Barstad. Rådmannen i Øvre Eiker er tilsynelatende uaffisert av det råkalde gufset fra Drammenselva. Han står med åpen skjorte i novembersnoen og snakker seg varm om mulighetene som bokstavelig talt ligger rett utenfor stuedøra til de 16.000 innbyggerne i kommunen. Som rådmann har han ikke bare tatt administrativ styring, men også tatt rollen som samfunnsutvikler på største alvor. Visjonen De store, hårete målene nådde Hokksund og Øvre Eiker lenge før reklameguruene tok ordene i sin munn, og før New Public Management-bølgen sveipet over landet. Allerede i 1990 formulerte kommunen sin sammen-visjon: «Sammen skaper vi et livs kraftig Øvre Eiker.» Motivasjonen bak visjonsformuleringen var at vissheten om at kommuneøkonomien alene ikke ville gi tilstrekkelig handlingsrom i framtida. Der- for satset man i tillegg på å utvikle kommunen i tett samarbeid med innbyggerne. – Vi var visjonsstyrte i mange år uten å vite det selv. Men da vi ble bevisst visjonstanken, ga dette en retning på tenkingen slik at vi kunne bruke sammen-visjonen bevisst. – Nå gjennomsyrer sammen-visjonen alt vi gjør. Alle oppgaver, strategier og planer er styrt av visjonen, sier Jostein Barstad. 14 KVALITETSKOMMUNER temahefte-15