Drømmesamfunn Visjonstenkingen skjer ikke til fortrengning for alle andre oppgaver kommunen er pålagt, understreker rådmannen: – Vi skal selvsagt levere tjenester, og vi skal holde budsjett. Men vi skal være mer enn statens forlengede arm. Framtidas kommuner må gjøre noe mer, og for å klare det må vi leve i et skapende partnerskap med beboerne. – Det er ikke rettighetssamfunnet som skaper lykke. Vi er overbevist om at det er fellesskapet som er viktigst, og har en naiv tro på at det er fellesskapet som skaper «The Dream Society» – drømmesamfunnet. Store tanker En forutsetning for å skape et livskraftig Øvre Eiker var å kvitte seg med det gamle identitetsmerket «Drammens bakland». For å klare det, var det nødvendig «Gjennom jobben sin er hver enkelt medarbeider med på å virkeliggjøre visjonen.» JOSTEIN BARSTAD er på idé- og planleggingsstadiet. å tenke stort. Det er de store tankene som kan bringe samfunnet videre og Verden til Hokksund gjøre Øvre Eiker til å et godt sted å Å holde fast på visjonen fordrer at bo for hver og en av beboerne i kom man også løfter blikket og åpner seg munen, mener Jostein Barstad. for ideer som er unnfanget andre steder enn i Kommune-Norge. svada. Men målet må være å opera – Mange syns visjoner er vrøvl og Jostein Barstad har hentet både sjonalisere visjonen og få den til å bli ideer og inspirasjon fra utenlandske en kraft. prosjekter. Newcastle, Reutllignen også alle andre innbyggere skal vite at de er del aktige i dette. Innbyggerakademi Engasjement og involvering kommer ikke drivende på ei fjøl nedover Drammenselva som renner tvers gjennom kommunehovedstaden Hokksund. Beboer engasjementet i Øvre Eiker bygges opp med aktiv tilrettelegging. En egen stilling er øremerket alliansebygging, og det jobbes aktivt blant annet gjennom kommunens seks grendeutvalg og et eget innbyggerakademi der man systematisk videreutvikler innbyggernes engasjement. Akademiet er et møtested der nye tanker og ideer presenteres og diskuteres. Siden 2007 har Øvre Eiker vært modellkommune, og siden sommeren 2008 har de også deltatt i Kvalitetskommuneprogrammet. En rekke pro sjekter er igangsatt, og mange flere – Visjonen innebærer at alle innbyggerne i kommunen skal føle at de er med på noe stort, sier Barstad. Regiassistenter Kommunens 1200 medarbeidere står selvsagt sentralt i oppbyggingen av drømmesamfunnet i Buskerud, understreker Barstad. – Gjennom jobben sin er hver enkelt medarbeider med på å virkeliggjøre visjonen. Slik blir de ansatte våre regiassistenter i arbeidet med å skape det gode liv, sier han. Det «store» som alle skal være delaktige i, operasjonaliseres for eksempel i oppvekststrate gien i kommunen. Her er sammen-visjonen forankret blant annet i følgende formulering: «Det trengs ei hel bygd for å oppdra et barn.» – Hver og en av de ansatte i skolen skal føle at de står sentralt i barn og unges oppvekst, men og Holstebro er alle tidligere industribyer der utradisjonell tenking og mot har skapt ny identitet og utvikling. I Øvre Eiker har inspirasjon utenfra blant annet nedfelt seg i at kommunen har sin egen kultur hovedstad på Vestfossen. Det som i mange år sto som et mausoleum over 500 tapte arbeidsplasser, er omskapt til en livskraftig arena for samtidskunst som har satt «Drammens bakland» på det inter nasjonale kunstkartet. Nå står nok en «bakkanal» for tur til å revitaliseres. Her blir sammen-visjonen satt ut i livet via bevisst retrosatsing og 60-tallsnostalgi som skapes i tett samarbeid med frivillige organisasjoner. Her skal rådmannens og alle andre eikværingers drøm om å ligge i grønne enger virkeliggjøres: – Det er fellesskapet, ikke rettighetssamfunnet som skaper lykke, fastslår rådmann Jostein Barstad. ØVRE EIKER KOMMUNE • Ca. 16.000 innbyggere. • Innbyggertallet øker med 300 innbyggere hvert år. • 1200 ansatte i kommunen. • Modellkommune siden 2007, deltaker i Kvalitetskommuneprogrammet siden juni 2008. • Styrt av visjonen «Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker». • Mer informasjon: www.ovre-eiker.kommune.no/ KVALITETSKOMMUNER 15 temahefte-15