Lærer å passe på verdensarven Foto: THERESE FISCHE Tekst: VEGARD VELLE Visste dere at av de to tonnene med ederdun som høstes i verden, kommer ett av dem fra Nordland? Ederdun er spesiell fordi den ikke har stilk, men små mot haker. Det gjør at den er mye mykere enn annen dun. Denne våren er det ekstra spennende for elevene på 6. trinn ved Vega barne- og ungdomsskole. De har nemlig vært på skoletur og redd opp reir til ærfuglene. Ærfuglen er en veldig spesiell fugl. Den er nesten tam og svært sårbar i rugetiden. Derfor lages det til reder, og fuglene passes på av egne fuglevoktere i hekketiden i mai og juni. Når fuglene har forlatt redene, samles dunen inn og renses. Dette arbeidet har vært gjort i tusenvis av år. De seneste årene har produksjonen av dun og egg økt. Barna har en spesiell arv å ta vare på. Vil de fortsette å stelle med ærfuglene, samle dun og rense dem når de blir større, slik deres bestemødre og oldemødre gjorde? På øya Vega lærer elevene å forvalte verdensarven. Prosjektet har fått ny glød som del av Kvalitetskommuneprogrammet. temahefte-15