FAKTA PALLIASJONS PROSJEKTET • Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid. Behandlingen verken framskynder eller utsetter døden, men bekrefter livet og ser på døden som en naturlig del av det. • Prosjektet er finansiert av Helse direktoratet og kommunen, som har bidratt med 238.000 kroner hver over to år. • Målene er å etablere tverrfaglig samarbeid for lindrende behandling, økt kompetanse for hele omsorgsapparatet for kreft- og palliative pasienter, økt kompetanse til behandling og pleie av døende pasienter. AUSTRHEIM • Kystkommune i Hordaland, nord for Bergen. • Om lag 2600 innbyggere. • Tatt opp i Kvalitetskommuneprogrammet i pulje III. Livskvalitet i sentrum I Austrheim streber de ansatte etter å gi innbyggere i livets siste fase og deres pårørende best mulig livskvalitet. Tekst og foto: ELI KRISTINE KORSMO Lukten av stearinlys og vafler møter gruppa som danner Palliativt forum på sykehjemmet Nordliheimen i Austrheim. Atmosfæren i rommet er lun, og lyset dempet. Forumet er en tenkepause fra en travel hverdag for hjelpepleiere, sykepleiere, ledere, leger, fysioterapeuter og pårørende. Her snakker de om hvordan de bør behandle alvorlig syke og døende og deres pårørende, og hvordan de på rørende tas vare på i etterkant. • Målet vårt er å gi pasient og pårørende best mulig livskvalitet i den siste fasen. Vi er blitt mye flinkere til den delen av jobben, sier avdelings sykepleier Åse Tresvik Låstad, tidligere koordinator for prosjektet «Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt». Mer kunnskap til alle Høsten 2008 ble Austrheim tatt opp i Kvalitetskommuneprogrammet, og prosjektet ble en del av dette. Leder Inger Aasen i styringsgruppa er hjelpe pleier på Nordliheimen og hovedtillitsvalgt for Fagforbundet. • Et av målene har vært å øke den grunnleggende kunnskapen om palliasjon (se faktaboks) hos alle. Derfor deltok alle ansatte innenfor pleie og omsorg på kurs, forteller hun. Hittil er det arrangert to ulike fagdager. Hver fagdag er kjørt to ganger slik at alle kunne delta. • Renholdere og kjøkkenpersonell er også i kontakt med pasientene. Et godt samarbeid oss imellom er viktig, slik at alle stiller opp ekstra for dem som er i livets siste fase, sier Tresvik Låstad. På den ene av fagdagene ble det lagt vekt på å formidle hva grunnleggende palliasjon er, hvordan man best kan kommunisere med alvorlig syke og døende, åndelige og eksistensielle behov hos pasientene og omsorg for pårørende. Den andre fagdagen var rettet mot dem som arbeider direkte med symptombehandling og smertelindring. Prosjektet jobber også for å anskaffe en spesialseng for pal liative pasienter. Vektlegger verdighet Hjelpepleier Britt H. Rong hadde 14 års erfaring fra arbeid i omsorgsboliger før hun begynte på Nordliheimen for ett og et halvt år siden. 18 KVALITETSKOMMUNER temahefte-15