• Det er en annen hverdag å møte så mange syke pasienter. Det var godt å få med seg fag dagen, som jeg synes var veldig lærerik. Jeg har fått et helt annet syn på hvordan jeg skal forholde meg til syke og døende mennesker og deres pårørende, sier Rogn. For ikke lenge siden fikk hun kjenne på hvordan det var å være pårørende selv. • Jeg tenkte på det vi lærte under fagdagen og fikk en ro jeg ellers ikke ville hatt i en slik situasjon. Verdighet står i fokus hele tiden her, og jeg opplever at alle prøver å gjøre det beste for pasientene. Som relativt nyansatt trives jeg utrolig godt, og synes det er flott å jobbe sammen med så flinke folk og lære av dem, sier Rong. Vil unngå sykehus Blant sykepleierne er det lagt vekt på å bli bedre på lindrende behandling, men også på kommunikasjon med pårørende. • Når vi er trygge på at vi gir rett behandling, kan vi i større grad slippe å kontakte legevakta eller sende pasientene på sykehuset. Dette er i tråd med Samhandlingsreformens intensjoner, så her er vi i forkant, mener Åse Tresvik Låstad. Britt H. Rong har fått et mer bevisst forhold til sine pasienter etter å ha deltatt på fagdag. Her er hun sammen med Svanhild Langøy, som bare har godt å si om sykehjemmet. < KVALITETSKOMMUNER 19 temahefte-15