Tre av deltakerne i Palliativt forum, Reidun Toftegård (t.v.), Tove Kristin Sleire Tistel og Åse Tresvik Låstad. Sleire Tistel er med som representant fra Kompetansesenteret i lindrende behandling Helse Vest. Ordfører Ole Lysø (Ap) er opptatt av å synliggjøre det gode arbeidet som gjøres i kommunen. Kvalitets kommuneprogrammet har bidratt til dette, mener han. Samtidig legger de ansatte mer vekt på å prioritere de døende. • De skal ikke være alene. Noen har følt på at «de bare sitter der inne» mens andre har det travelt. Men det er minst like viktig arbeid. Vi har blitt flinkere til å ta oss tid til å sitte sammen med og snakke med dem, særlig når pårørende ikke er til stede, sier hun. Hun mener de pårørende er en god ressurs. • De skal vite at de gjør noe nyttig når de er her. Tidligere var vi ikke så flinke til å si hva de kunne gjøre, for eksempel å holde hender. Vi var redde for å si noe støtende. Ikke alle har vært i en slik situasjon tidligere, og synes den er vanskelig å håndtere, forklarer hun. Når en pasient har gått bort, er det laget rutiner for oppfølging av de pårørende. Alle får tilbud om en samtale, enten hjemme eller på sykehjemmet. Vanskelige spørsmål I forumet innleder Tresvik Låstad med dagens tema. • Når skal vi snakke med pasientene og på rørende om hva de ønsker dersom pasienten går over i en palliativ fase? Hvor lenge skal vi for eksempel fortsette med væskebehandling? Pårørende Reidun Toftegård synes det er viktig å kartlegge de på rørendes ønsker tidligst mulig. • Dere som er sykepleiere kvier dere mer enn nødvendig for å ta opp disse spørsmålene. Innerst inne er vi klar over hva det dreier seg om, spiller hun inn. Hennes ektemann har vært pasient på sykehjemmet i drøyt to år. Diskusjonen fører til at forumet konkluderer med at de gjerne vil ha nedfelt ønskene skriftlig så tidlig som mulig. Møtet avsluttes, og neste måned står nye og vanskelige, men viktige spørsmål på dagsordenen. Ble til film Prosjektet har vekket interesse også utenfor kommunen. Kvalitetskommuneprogrammet laget en film som blant annet ble vist på Kvalitetskonferansen i Oslo i august 2009. Nå gjelder det å videreføre kunnskapene fra prosjektet og gjøre det til en del av den daglige ruti 20 KVALITETSKOMMUNER temahefte-15