Illustrajonsfoto: colourbox.com Forsker Nina Amble mener at en høy andel deltidsstillinger fører til uoversiktlig arbeidsorganisering og økt misnøye. Illustrajonsfoto: colourbox.com Forsker Nina Amble mener at en høy andel deltidsstillinger fører til uoversiktlig arbeidsorganisering og økt misnøye. Menn vil jobbe heltid Å kvitte seg med uønsket deltid mener hun er et viktig grep for å øke likestillingen og sørge for økt rekruttering til helsesektoren. • Hvis vi skal klare å rekruttere flere menn og unge arbeidstakere, er vi nødt til å kunne tilby dem hele stillinger. Stort sett alle menn i helsesektoren i dag jobber i hel stilling, de er ikke interessert i deltid, understreker Amble. Det er ikke bare kommunene som sitter med nøkkelen til å kvitte seg med uønsket deltid, mener hun. Kvinnene selv må endre sin innstilling til å arbeide. • Undersøkelser antyder at kvinner velger yrker med mulighet for deltid. Dette er ikke en optimal situasjon sett fra samfunnets side. Arbeidsplassene trenger hele hender, det gir de beste forutsetnin gene for kvalitet på tjenestene og bærekraft i arbeidsmiljøet. Om ti år må vi uansett få til en endring til mer heltid også i Norge. Det er ingen grunn til ikke å ta tak i dette nå, sier Amble. KVALITETSKOMMUNER 23 temahefte-15