Spol tilbake til 2006. Verdal gikk inn i sitt fjerde år i Robek-registeret. Kommunen kuttet høyt og lavt. faglig forebyggende satsing på barn – fra fødsel til førskolealder», med forslag til tiltak. For tre år siden gråt de ansatte i barne hagene i Verdal av fortvilelse. Nå er de helt gira. Noe må ha skjedd. Tekst og foto: ALBERT H. COLLETT For tre år siden gråt de ansatte i barne hagene i Verdal av fortvilelse. Nå er de helt gira. Noe må ha skjedd. Tekst og foto: ALBERT H. COLLETT ROBEK Register om betinget god kjenning og kontroll. Registeret er en oversikt over kommuner og fylkeskommuner som må ha godkjenning fra Kommunal- og regionaldepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler. Fra nød til glød Aller mest i barnehagene. De ansatte følte at de ikke fikk gjort jobben sin, kanskje spesielt overfor barn i risiko sonen. Noe måtte gjøres. Virksomhetsleder for Ressurssenter oppvekst, Lars Einar Karlsen, oppsummerer: – En gruppe barnehagestyrere tok initiativet til en samling. Flere alternativ ble vurdert. Metoden med å gå til mediene var prøvd før, med vekslende hell. I stedet ble det bestemt å danne en gruppe som skulle finne ut hvor skoen trykket mest. Mest hjelp til mest belastede Etter å ha arbeidet sammen i åtte måneder, satt Ressurssenter for oppvekst med en rapport: «Tverr – Vi fokuserte på dem vi døpte gråsone barna. Dette er barn uten diagnose, men der vi likevel ser et behov for hjelp, et behov for tidlig innsats for å unngå problemer senere. Denne gruppa led mest under de dramatiske kuttene. Etter hvert fikk kommunen økonomien under kontroll. Den grundige rapporten og den brede forankringen tverrfaglig, tverretatlig og blant de tillitsvalgte, gjorde det lettere for politikerne å prioritere forebyggende arbeid blant de aller yngste. Foreldre på skolebenken Faglig inspirasjon ble hentet fra Carolyn Webster- Strattons program «De utrolige årene», som alle 24 KVALITETSKOMMUNER temahefte-15