rede var i bruk både ved Universitetet i Tromsø og hos Regionsenter for barn og unges psykiske helse i Trondheim. Første skritt høsten 2007 var et foreldreveiledningsprogram over 12–14 uker med ukentlige samlinger. I utgangspunktet ble foreldre til gråsonebarn invitert. Etter hvert spredde godordene seg. På det siste kurset hadde samtlige deltakere meldt seg på etter eget initiativ. Burde vært obligatorisk Foreldrene selv er fulle av begeistring. – Vi leste om programmet i avisa. Vi har tre barn i førskolealder. Det kan være utfordrende nok til tider, derfor meldte vi oss på. Nå sitter vi igjen og tenker at kurset burde være obligatorisk for alle foreldre, sier Marte Carina Aakerhus og Tore Øgstad. Blant tingene de har lært, trekker de fram spesi fikk ros. – Det er ikke nok å si «så flink du er». Da vet ikke ungene hva de får ros for. Når vi sier: «Så flink du er som setter tallerkenen i oppvaskmaskina,» vet de nøyaktig hva de er flinke til. Vi merker virkningen på ungene. De kommer og sier: «Mamma, sant jeg er flink til å …» Og de større ungene bruker det samme på småsøsknene. Pappa forteller om mange aha-opplevelser. – Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle ringe en annen mann for å snakke med ham om ungene. Det har skjedd nå i regi av kurset, der åtte–ti foreldre møter hverandre, får gode råd, ser video med gode Gråt har blitt til latter i barnehagene i Verdal kommune. PRIS FOR OPPVEKST SATSING Verdal kommune vant prisen i kategorien oppvekst med prosjektet «Helhetlige oppvekst planer » på den store kvalitetskommunekonferansen i Oslo i august 2009. Fokus for arbeidet har vært barn som har stått i fare for å utvikle senere problem atferd og et større hjelpe behov. < KVALITETSKOMMUNER 25 temahefte-15