Hovedtillitsvalgt Lise Heggdal i Fagforbundet (t.v.) og leder i driftskomiteen Trine Hallem er enige: – Dette er svært gode endrings prosesser, for alt kommer nedenfra. Virksomhetsleder Lars Einar Karlsen: – Gråsonebarna led mest under de kommunale kuttene. Derfor ble de prioritert. eksempler, utveksler erfaringer, og får hjemme lekser. – Vi er handlekraftige Det politiske vedtaket om å prioritere forebygging var enstemmig. Leder Trine Hallem i driftskomiteen har gjort seg sine tanker om årsaken. – Verdal er en industrikommune, og jeg tror at vi som bor her er litt preget av det. Vi er rett og slett handlekraftige. Når vi først har diskutert oss fram til en løsning, så samler vi oss om- og gjennom fører den. Det gir god forankring og stor gjennom føringskraft. Omkamper er ikke vanlig hos oss. Sultne politikere Styrer Ellen Vinne i Reinsholm barnehage er strålende fornøyd med å være med på «De utrolige årene». – Først hørte vi om foreldreveiledningsprogrammet. Så fikk vi høre om skole- og barnehageprogrammet, og at det skulle innføres i skolene i kommunen. Da ringte vi og ba om å få bli med. Vi ble invitert til et møte med ekspertene fra Universitetet i Tromsø. Jeg tenkte at det ville bli en utfordring å klare å sette av seks hele kursdager, men det har gått over all forventning. De ansatte har vært villige til å spise av helgene og kveldene for å få det til, og de er helt gira. Framskrittene kom raskt. Nå formidler de ansatte det samme til ungene som de får høre hjemme. – Og så er det en fryd å få politikerne på besøk. Det tror jeg er et kjennetegn ved politikerne i Verdal: De er utrolig sultne etter å se virkningene av vedtakene de har gjort. De er også veldig lydhøre og interessert i forebyggingsbiten, sier Vinne. Stolt over resultatene – Jeg er stolt av at vi skal bli en kommune det forskes på, sier Monica Hammervold. Hun er vernepleier, og har jobbet med foreldreveiledningsprogrammet siden starten. Stoltheten deler hun med kollega og barnevernspedagog Inger Lise Rostad. – Jeg tror Verdal har valgt en veldig god modell for oppvekstsektoren. Nå sier barnehagen at ressurssenteret kommer på besøk. Det lyder helt annerledes enn at barnevernet skal komme. Poen get er at barnevernet gjerne vil komme tidlig inn og tilby foreldrene hjelp. Fagforbundet vil ha mer Prosjektet har solid forankring blant de tillitsvalgte. De sitter i styringsgruppa sammen med kommuneledelsen og fagfolkene. Egentlig er «De utrolige årene» et firepartsprosjekt, siden foreldrene også er så tungt inne. Hovedtillitsvalgt Lise Heggdal i Fagforbundet er klar på betydningen av den brede involveringen. – Den fører oss både raskere og bedre til mål. – Men nå går Kvalitetskommuneprogrammet mot slutten. Hva da? – Vi i Fagforbundet ønsker å videreføre denne arbeidsmåten på flere områder. At de tre partene sammen kan arbeide for god kvalitet, er viktig. Da tenker vi både på det overordnede ansvaret, og nedover i organisasjonen. For eksempel tror vi at samarbeidsutvalg på de enkelte institusjonene vil ha mye for seg. Da kan vi komme tidlig inn og få bred involvering også der. 26 KVALITETSKOMMUNER temahefte-15