Høyre-ordførere nekter å vrake kvalitetskommunen Høyre strides internt. Ledelsen i partiet ønsker å vrake Kvalitetskommuneprogrammet. Høyres ordførere i Molde, Øvre Eiker og Bærum er uenig. Tekst: VEGARD VELLE Høyres kommunalpolitiske talsmann, Bent Høie, misliker trepartssamarbeidet: – Vi har vært kritiske hele veien, og jeg ser ikke noen grunn til å videreføre prosjektet slik det er nå. Det er behov for omstilling i offentlig sektor med et bedre tilbud til brukerne, men jeg har ikke noen tro på å la fagforeningene sitte med vetorett i denne typen endringsarbeid, sier han til Kommunal Rapport. Kjenner seg ikke igjen Tanken bak Kvalitetskommuneprogrammet er at de folkevalgte, ledelsen og de ansatte skal sam arbeide om å bedre tjenestene for brukerne. 138 kommuner og bydeler er med i programmet. Omtrent halvparten av dem er borgerlig styrt. Høyre-ordførere i kommuner som er med i Kvalitetskommunesamarbeidet, kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen til Bent Høie. Fortsetter uansett – Vi har gode erfaringer med Kvalitetskommuneprogrammet. Det har fungert veldig bra. Alt tyder på at vi vil fortsette, sier Anders Werp, Høyres tidligere ordfører i Øvre Eiker, og nylig inne på Stortinget fra Buskerud. Han kjenner ikke igjen beskrivelsen av at fagforeningene sitter på vetoretten. – De tradisjonelle konfliktflatene mellom ikkesosialistisk ståsted og Fagforbundet er helt borte i Øvre Eiker. Hele modellen er basert på gjensidig tillit. Men til syvende og sist er det de folkevalgte som har beslutningsmyndigheten. Werp er kritisk til regjeringens kutt i kommunale bevilgninger. – Vi har måttet kutte i budsjettene. Min erfaring er at de ansatte da har kommet med konstruktive innspill på hvor vi bør skjære ned, sier Anders Werp. Står for Høyres egen regning Også Høyres ordfører i Bærum, Odd Reinsfelt, undrer seg over Høyre-utspillet. – Jeg har ikke blitt konsultert av Høyre-ledelsen i sakens anledning, for å si det sånn. Utsagnene til Bent Høie får stå for hans og Høyres regning, sier Reinsfelt. Han mener Høyres utspill ikke nødvendigvis sammenfaller med hva Bærum kommunestyre mener. – Jeg tror på rådmannen min. Hun sier vi har gode erfaringer med programmet. Men hvis det godtgjøres at dette er bortkastet tid og penger, vil vi selvsagt vrake det. Jeg visste ikke at fagforeningene satt med vetoretten jeg, sier han lettere syrlig. Svært fornøyde brukere – Vi oppfatter kvalitetskommunen som en fornuftig og god måte å samarbeide på, der ingen er dirigenter. Vi har jobbet sammen på denne måten også tidligere, forteller Høyres ordfører i Molde, Jan Petter Hammerø. Han er godt fornøyd med resultatene kommunen har oppnådd innenfor pleie og omsorg, barnehage og skole i Kvalitetskommuneprosjektet. Han nevner også Stifinner-programmet under Bondevik- regjeringen som et godt prosjekt. – Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger på brukerundersøkelsene, men kan jo ikke helt sikkert si at det utelukkende skyldes Kvalitetskommuneprogrammet. Vi kommer uansett til å videreføre samarbeidet mellom politikere, ledelse og ansatte, for- teller Hammerø. Odd Reinsfelt er ordfører i Bærum kommune. KVALITETSKOMMUNER 27 temahefte-15