Hilsen fra kommunalministeren KOMMENTAR Liv Signe Navarsete Kommunal- og regional minister Som ny kommunal- og regional minister vil eg gjerne nytte høvet til å sende ei helsing til kvalitets kommunane. De gjer ein viktig jobb! Kvalitetskommuneprogrammet er eit stort og felles arbeid for utvikling av tenestekvaliteten og reduksjon av sjukefråværet i kommunesektoren. Eg er glad for at heile 138 kommunar blei med i programmet, og er imponert over engasjementet i mange av deltakarkommunane. Eg kjenner programmet godt, og er oppteken av at arbeidet for betre kvalitet og omdøme held fram. Vi tek med oss vidare det vi har lært frå desse tre åra. Arbeidet i Kvalitetskommuneprogrammet har på ny vist oss at det ikkje finst lettvinte vegar til god kvalitet og godt omdøme. Det krev konsekvent og langsiktig innsats der både innbyggjarane og dei tilsette blir tekne på alvor, og det krev vilje til sam arbeid. Kvalitetsarbeidet sluttar ikkje med avslutninga av Kvalitetskommuneprogrammet. Trepartssamarbeidet som er etablert i programmet, skal utviklast vidare. På kva måte, kjem eg tilbake til. Men ingen skal vere i tvil om at dette skal stå høgt på min dagsorden framover. Ville bli kvalitetskommune Flere kommuner ønsker å søke om opptak til Kvalitetskommuneprogrammet. Tekst: ELI KRISTINE KORSMO I Hadsel i Nordland vil oppvekstsjef Grethe Andreassen gjerne at kommunen skal delta i programmet. Hun håper derfor at det blir videreført. • Jeg synes det er viktig at eksterne instanser, slik som KS, direktorater og fagmiljøer ved høgskoler eller universitet, kikker oss kommuner i kortene. De kan stille de gode spørsmålene, og dermed bidra til fruktbare endringsprosesser. Når vi jobber med omstilling og endring, er det viktig at alle stemmer blir hørt. Da blir både veien til målet og selve målet godt forankret hos personalet, mener hun. Hvordan få bedre tjenester Oppvekstsjefen tror deltakelse i programmet bidrar til sterkere søkelys på faglighet og profesjonalisering. Ikke minst synes hun vektleggingen av kvalitet i tjenestene og søkelyset på brukerne er viktig. • Hvordan kan vi sikre at tilbakemeldinger fra innbyggerne bidrar til bedre tjenester, spør hun. Hadsel har stått i Register om betingett godkjenning og kontroll (Robek) siden 2003, og det har vært en utmattende tid uten særlig rom for nye prosjekter. Kommuner som havner her må ha godkjenning fra Kommunal- og regional departementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler. • Vi er nå på vei ut av lista, og da kunne et slik prosjekt være en vitamininnsprøyting, tror Andreassen. Luktet på deltakelse • Vi har fått en presentasjon av Kvalitetskommuneprogrammet og vurderte å søke om opptak, men det skjedde mange ting som gjorde at det ikke ble en realitet, forteller ordfører Ronny Sommerro (Ap), i Nordlandskommunen Nesna. Han håper likevel det ikke er for sent. • Det hadde vært fint om programmet ble videreført, og da har vi lyst til å være med. Jeg tror at små kommuner kan ha særlig nytte av å delta, sier han. 138 kommuner har deltatt i Kvalitets kommune programmet. Siste opptak var høsten 2008. 30 KVALITETSKOMMUNER temahefte-15