BOKTIPS Knut Skattum og John Hatling: Veien til prosjektsuksess 2004, Norsk forening for prosjektledelse Jon Grythe og Jorunn H. Midtsundstad: Foreldresamarbeid i barnehagen. Muligheter og begrensinger – idealer og realiteter 2002, Høyskoleforlaget Thomas Nordahl: Hjem og skole. Hvordan skape et bedre samarbeid 2007, Universitetsforlaget Jan Spurkeland: Relasjonskompetanse (2005) Relasjonsledelse (2004) Universitetsforlaget Foto: Therese Fiche Siren Vetnes Johannessen Spesialrådgiver sykefravær i Kvalitetskommune programmet og prosjektleder for Tillitsprosjektet i Mandal kommune. Mobil: 90 57 69 72 E-post: siren.vetnes.johannessen@ks.no Kristen Dalby Spesialrådgiver oppvekst i Kvalitetskommune programmet. Mobil: 41 67 99 15 E-post: kristen.dalby@ks.no NETTSTEDER På Helsedirektoratets nettsider finnes mange tips og råd til kvalitetsforbedring innen helsesektoren: www.helsedirektoratet.no/kvalitetsforbedring/ kvalitetsstrategi/ Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenester inn henter, analyserer og formidler kunnskap: www.kunnskapssenteret.no Foreldreutvalget for grunnopplæringen har egen nett- side med mye informasjon for foreldre og foresatte med barn i grunnskolen: www.foreldrenettet.no Om Langtidsfrisk: http://www.langtidsfrisk.com/ Sjekk ut Landet for undring og fantasi i fristaten Lucky Næroset i Ringsaker kommune: www.u8.no KVALITETSKOMMUNER – PÅ FILM Last ned filmer om Kvalitetskommuneprogrammet: http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/kampanjer/ kvalitetskommuneprogrammet/filmer.html KONTAKTINFORMASJON RÅDGIVERE Hans Brattås Siv Anita Nygård Spesialrådgiver partssamarbeid Spesialrådgiver i Kvalitetskommuneprogrammet. i Kvalitetskommuneprogrammet Mobil: 91 39 78 89 Mobil 48 17 71 77 E-post: hans.brattas@ramboll.no E-post siv.anita.nygard@ks.no Bjørg Røstbø Torstein Amdal Spesialrådgiver pleie og omsorg Rådgiver i Fagforbundet i Kvalitetskommuneprogrammet Mobil: 46 94 40 51 Mobil: 92 66 65 74 E-post: torstein.amdal@fagforbundet.no E-post: bjorg.rostbo@ks.no Bjørn Pettersen Anne K. Grimsrud Prosjektleder Spesialrådgiver i Kvalitetskommuneprogrammet i Kvalitetskommuneprogrammet Mobil: 41 47 05 25 Mobil:47 02 70 35 E-post bjorn.pettersen@ks.no E-post: anne.grimsrud@ks.no KVALITETSKOMMUNER 31 temahefte-15