INNHOLD < 3 En sterk oppfordring om å ta klimakrisen på alvor < 4 Nedre Eiker: Felles klimaløft < 8 Stein Guldbrandsen: Ønsker storstilt fornying < 10 Verdal: Grønn energi fra råtten mat < 13 Fredrikstad: – Biogass kan gi bussbransjen et løft < 14 Oslo: Kasserer oljefyrer i ekspressfart < 16 Oslo: Når ordføreren besøker doen, varmer han opp Oslo < 19 Søppel blir drivstoff på søppelbilene < 20 Må planlegge for klimaendringer < 22 Arendal: Kommunal klimapionér < 26 Skien: Vaktmester med nøkkel til energisparing < 29 Klimaordbok < 30 Vil du vite mer? < 31 Klimaquiz Ansvarlig redaktør: Kirsti Knudsen. Prosjektleder: Vegard Velle. Tekst og foto: Vegard Velle, Per Flakstad, Bente Haarstad, Ingvill Bryn Rambøl, Atle Christiansen, Kjell Inge Søreide, Inger Marie Grini, Erik M. Sundt. Illustrasjoner: Hilde Kramer. Layout: Vidar Eriksen. Trykk: Aktietrykkeriet AS, Redaksjonen avsluttet 28. april 2010. Last dette ned, og andre temahefter i PDF-format, på www.fagbladet.no MILJØMERKET 241 393 Trykksak temahefte-16