Felles klimaløft I Nedre Eiker har verneombudene blitt lokale miljøfyrtårn. Fagforbundet, politikerne og kommuneledelsen samarbeider om kommunalt klimaløft. Tekst: INGVILL BRYN RAMBØL Foto: INGER MARIE GRINI Klokka har passert tolv. Dagens middag fordeles i porsjonsbokser, puttes i varmekasser og trilles ut. Forbi raden av konteinere for matavfall, plast, papp og restavfall og inn i bilen som venter utenfor. Kjøk- kenet på Solberglia bo-og aktivitetssenter i Nedre Eiker forsyner eldre over hele kommunen med varm mat, og de siste par årene har stadig mer av maten blitt tilberedt fra økologiske råvarer. Flere av behol- derne er i vaskbart stål i stedet for plast, og all emballasjen maten har vært pakket inn i, blir kildesortert. Kjøkkenet er Debio-godkjent, noe som betyr at det driver økologisk og bærekraftig matproduksjon, og hele sykehjemmet har akkurat fått miljøfyrtårn- sertifikat. Et miljøfyrtårn er en bedrift som kan dokumentere at den driver miljøvennlig og energi- økonomisk. Foregangskommune Nedre Eiker satser på å bli den første kommunen i landet som kan skilte med miljøsertifisering av alle kommunale foretak. For å bli sertifisert, har Sol- berglia gjennomført en rekke strømsparende tiltak. De har byttet til sparepærer og sparedusjer i alle rom, senket nattemperaturen med to grader og montert nye termostater. Halvparten av søppelet skal gjenvinnes i stedet for å gå til forbrenning. Ifølge Klima-og forurens- ningsdirektoratet (Klif) er det særlig gjenvinning av plast som har en positiv effekt på klimaet. For hvert tonn plast som gjenvinnes, spares atmosfæ- ren for to tonn utslipp av co•. – Nedre Eiker har vært en foregangskommune på dette området siden tidlig på nittitallet, sier ord- fører Elly Therese Thoresen fra Høyre. Den gang var det bevaring av grøntområder og biologisk mangfold som sto øverst på agendaen. Nå har reduksjon av klimagassutslipp overtatt. – Vi er opptatt av å ta vår del av ansvaret for å redusere belastningen på det ytre miljø, sier Tho- resen. Kommunene må tenke klima Regjeringen krever at alle kommuner tenker slik som Nedre Eiker. I fjor høst ble det vedtatt nye stat- lige retningslinjer som pålegger kommunene å ta miljøperspektivet med når de planlegger. – Norge har langt igjen for å nå sine mål om å redusere klimagassutslippene med 15 millioner tonn innen 2020, og her kan kommunene gjøre mye. Beregninger viser at norske kommuner rår over vir- kemidler som kan påvirke tjue prosent av klima- gassutslippene fra fastlands-Norge, forteller sek- sjonssjef Alice Gaustad i Klif. Når kommunepolitikerne vedtar utbyggings- planer, kan de sørge for at transportbehovet blir minst mulig, og legge til rette for miljøvennlige transportmidler. Kommunene eier også mange byg- ninger og driver store virksomheter, og kan gjøre mye for å spare strøm og tenke miljøvennlig når de gjør innkjøp. Innen 1. juli i år må alle norske kommuner ha utviklet egne klima- og energiplaner. Planene skal inneholde oversikt over kommunens klimagassut- slipp, og mål og virkemidler for reduksjon av både utslipp og energiforbruk. Nedre Eiker er en av 147 KLIMAKOMMUNE temahefte-16