kommuner som allerede har en slik plan. 236 kom- muner har vedtatt å lage planer, mens 48 kommu- ner mangler både planer og vedtak. – Det er særlig de minste kommunene som heng- er etter. Noen mener de mangler kompetanse til å drive slikt arbeid, men da oppfordrer vi flere kom- muner til å gå sammen om planene. Alle trenger ikke å sitte på den samme kompetansen, sier Alice Gaustad. – Sortering av søppel og økologisk kjøkkendrift har gjort arbeidsdagen bedre, mener fagansvarlig for kjøkkenet ved Solberglia bo- og aktivitetssenter, Kjell Eriksen. Verneombudene ble miljøombud Nedre Eiker har utviklet sin egen modell for miljø- arbeidet. Modellen ble født på et møte mellom Naturvernforbundet og Fagforbundet i 2006. Tema- et var «verneombudene og det ytre miljø». – Hvorfor ikke gjøre hensynet til det ytre miljø- et til en del av det daglige HMS-arbeidet i virk- somhetene, tenkte daværende hovedverneombud i Nedre Eiker, Tor Arne Bjørn. Han så fort at deler av innholdet i det obliga- < KLIMAKOMMUNE 5 temahefte-16