Driftsoperatør og verneombud Åge Kulsli staker opp ei mate- pumpe og fjerner alt det vi ikke gidder å sortere ut fra matavfal- let, som spiker, ståltråd, sand og annet ikke-nedbrytbart. Stolt av arbeidsplassen Bioenergi-og biogjødselproduksjonen i Verdal skjer i et lukket og helautomatisk system. Til tross for størrelsen er det bare fire ansatte her, i tillegg til to i ledelsen. Driftsoperatør og verneombud Åge Kulsli forteller at de ansatte er veldig stolt av arbeidsplas- sen sin, og de ivrer for å holde den ved like. – Vi yter 120 prosent for at dette anlegget skal gå optimalt, noe som er en fordel både for oss som arbeider her og for eierne. Det betyr noe at dette er en miljøbedrift. Jeg liker det positive det repre- senterer både globalt og lokalt. Vi har nye utfor- dringer hver dag. På min tidligere arbeidsplass hadde vi et verksted som ordnet opp. Her må vi takle ting selv, og det er inspirerende, sier Kulsli, som tidligere var skiftarbeider i 24 år ved Norske Skog Skogn. Også driftsleder Bjørn Myrvold er stolt av arbeidsplassen sin. – Det er ikke uten grunn at anlegget ser veldig rent og fint ut, og ikke likner noen søppelplass. Vi legger sjela vår i å holde det sånn, for hvis vi ikke prioriterer renhold, gror det fort igjen, sier han. Driftslederen har vært vår guide fra mottaket der matavfall og slam kommer inn, til den andre enden av anlegget, der strøm og gjødsel kommer ut. Der står han nå med en neve av gjødslet jord i neven, et produkt det blir hele 25 tonn av i døgnet. – Alt går til jordbruket. Det er det som er så flott. Maten kommer tilbake til jorda, og det kun ved hjelp av naturens gang og prosesser. Vi tilsetter ingen kjemikalier. Lukter ikke lenger vondt Nå stemmer det ikke helt at alle produkter fra avfallshåndteringen ved Ecopro kommer til nytte. Prosessene produserer også varme. Med en annen beliggenhet kunne utnyttelsesgraden vært langt bedre, forteller daglig leder Odin Krogstad. – Vi kunne bidratt med fjernvarme til boligfelt, men det er ingen slike i nærområdet vårt, så den får vi ikke utnyttet her oppe i skogen. Sånn sett var det litt dårlig planlegging, men frykt for lukt gjorde nok sitt til at anlegget ble lagt der det ligger i dag. De få naboene vi tross alt har, har blitt våre beste ambassadører. Det ble kompostert matavfall i nabo- laget tidligere med stort luktproblem. I dag er aksjonsgruppa som opprinnelig var imot oss, glad < temahefte-16