Når ordføreren besøker doen, varmer han opp Oslo Det en Oslo-beboer slipper fra seg i do på morgenen, får han til- bake som varmt dusjvann når han kommer hjem fra jobb samme dag. Tekst: VEGARD VELLE Foto: ERIK M. SUNDT I Oslo bidrar også ordfører Fabian Stang til å varme opp vannet og skape energi når han går på do. «Energigjenvinning i samarbeid med Viken fjern- varme» har toalettleverandøren inngravert i dolok- ket på ordførerens kontor. Cirka 90 prosent av Oslos husstander er tilknyttet kloakkforedlingsanlegget, som trekker ut varme fra nedfallet i doen og varmer opp boliger, nærings- bygg, sykehjem og skoler. Framtidas energi Under et boligfelt på Skøyen i Oslo ligger en lang fjelltunnel. Her står apparaturet som gjør kloakk om til varme og trivsel, tilsvarende oppvarmingsbeho- vet til 9000 boliger i kommunen. Inngangspartiet er anonymt, og ingen skulle tro at bak denne døra ligger framtidas delsvar på produksjon av energi. – Ekkel, rå kloakk kan bli til noe bra. Så sent som på åttitallet var det røyk som stammet fra oljefyring over alt i dette området, forteller Stein Randby, direktør for salg og marked i Hafslund. 16 KLIMAKOMMUNE temahefte-16