ning av restvirke fra skogen, næringsavfall og riv- ningsvirke. Hafslund Fjernvarme skal i løpet av de neste fem- seks årene doble fjernvarmekapasiteten i Oslo. Ener- gien i varmenettet skal ha en fornybarandel på 95 prosent. Bystyret har samtidig vedtatt en ambisiøs plan for utfasing av oljefyring i skoler, sykehjem og andre Ekkel, rå kloakk kan bli til noe bra. Ved fjernvarmeanlegget i Oslo produseres varme til skoler og sykehjem. kommunale bygg. Byggene som ligger i nærheten av fjernvarmeledningene skal heretter hente sin energi fra disse. Dermed graves det over hele byen, ettersom stadig flere kommunaleog private bygg knyttes til det energieffektive nettet. Varme fra Oslofjorden Samtidig blir nye oppvarmingsmetoder utprøvd. På Holmlia i Oslo skal Hafslund Fjernvarme instal- lere en gedigen kjele for brenning av biofyringsol- je. Hva slags biomateriale oljen stammer fra, er fremdeles usikkert, men både slakteavfall og andre restprodukter kan være aktuelle. Parallelt jobber varmeleverandøren med en stor varmepumpe som skal stå i Bjørvika og hente ut varme fra 40 meters dyp i Oslofjorden. – Det er gøy å få lov til å være med på noe som har så store positive miljømessige konsekvenser, sier Stein Randby, som i 15 år har jobbet med å forme fjernvarmeanlegget i Oslo. 18 KLIMAKOMMUNE temahefte-16