Arendals største bedrift, med rundt 3000 arbeids- plasser. Mellom fem og sju prosent av utslippene i Arendal kommer fra kommunens drift. – Kommunen ønsker først å rydde i eget bed og ta ansvar for egne utslipp. Vi tenker med andre ord litt annerledes enn staten, som ofte skyver ansvaret for klimaet over på kommuner, bedrifter og vanli- ge innbyggere. I Arendal kommune sørger vi først for at våre egne utslipp er under kontroll, dernest ønsker vi selvfølgelig at næringsliv og befolkning skal følge opp, sier Rolstad Larsen. – Vi går foran med et godt eksempel og ønsker at andre aktører tar etter, sier Svendsen. Klimapartnere Flere bedrifter i Arendal har med kommunens hjelp også gått inn for å bli å bli klimanøytrale. Det gjel- der blant annet Kitron, som med sine godt og vel 600 arbeidsplasser er den største private bedriften i Arendal. Også Otera og Skanska og en rekke andre bedrifter har meldt sin interesse for klimapro- grammet. Fra 2009 har også Aust-Agder fylkes- kommune bestemt seg for å bli klimanøytrale. – Vi har ikke gått aktivt ut for å hente inn kli- mapartnere; bedriftene kommer til oss og ber om råd fordi de skjønner at klimanøytralitet lønner seg. Ved å velge klimanøytralitet, kommer man både norske myndigheter og EU i forkjøpet. Når det vedtas nye krav til klimautslipp, vil klimanøytrale kommuner og bedrifter allerede være kvalifisert, sier Svendsen. Arendal har skjerpet egne krav til utslipp. Nå stilles strengere krav ved innkjøp. Da kommunen forrige gang inngikk nye bilavtaler, var miljøspørs- mål vektet 30 prosent ved anbudet. – Klimanøytralitet stiller krav til oss om å være en god bestiller dersom vi skal oppnå våre mål om lavutslipp, sier Rolstad Larsen. Satser stort – Det er ikke noe hokuspokus å redusere utslippene sine, det er bare å gjøre det. ABC-en for å lykkes som klimanøytral kommune, er å forbruke mindre, utnytte mer fornybart og resirkulere og gjenvinne så mye som mulig, sier Svendsen. I 2008 la kommunen en sju kilometer lang gass- rørledning fra Heftingdalen avfallsdeponi til byens sentrum for oppvarming av kommunale bygning- Miljørådgiver Robert Svendsen og ordfører Toril Rolstad Larsen går i bresjen for en klima - nøytral kommune, her på Fløyheia med utsikt over Arendal sentrum. < KLIMAKOMMUNE 23 temahefte-16