egen miljøavdeling. En dyktig miljøavdeling er en forutsetning for å lykkes med slike prosjekter, sier Rolstad Larsen, som oppfordrer andre kommuner til å følge i Arendals fotspor. Fakta om klimabyen Arendal Arendal er Norges første klimanøytrale kommune og medlem av miljøprogrammet til FN (Unep) som satser på klimanøytrale land, byer, bedrifter og orga- nisasjoner. Arendal er også vertsby for Norges største FN- virksomhet, stiftelsen Grid-Arendal, som er knyt- tet til FNs miljøprogram. Grids oppgave er å levere analyser, kunnskapsbaser og informasjon på miljø- og klimaområdet. KLIMAKOMMUNE 25 temahefte-16