er nødvendig. Alle elever som bruker datarommet på skolen, har lært at det er lurt å lagre og skru av maskinene sine før halv fire! – Hvis de ikke gir beskjed på forhånd. I forbin- delse med for eksempel eksamen eller store opp- gaver kan jeg overstyre systemet slik at elevene kan bruke rommet også etter skoletid, sier Oddbjørn. – Mye av programmeringen handler om å kjen- ne bygget godt, fortsetter han. – Enkelte rom holder bedre på varmen enn andre, blant andre de som ligger i nærheten av fyr- kjelene. Når rommene har mye restvarme, trengs det mindre energi for å holde på temperaturen, og det kan jeg ta hensyn til når jeg programmerer, for- teller han. Mange små forbedringer I tillegg til det sentralstyrte anlegget er det også gjort en rekke andre energisparende tiltak ved sko- len. Flere av dem krever små investeringer, samti- dig som de har et stort sparepotensial. – Vi har en linje for musikk, dans og drama ved skolen, og i dansesalen er det sju meter opp til taket. Varmlufta stiger jo opp, men i stedet for å øke tem- peraturen for å holde det varmt nede ved gulvet, har vi montert en saktegående vifte i taket, som sir- kulerer den varme lufta ned igjen mot gulvet, for- teller Oddbjørn. – I tillegg har vi byttet 60 armaturer med tradi- sjonelle lysstoffrør 40 T5-armaturer og sparepærer. Det har gitt bedre lys, og hver av dem sparer ca 40 prosent strøm. Når de blir mange, så monner det. – De store varmtvannstankene er byttet ut og erstattet av flere små: – De gamle putret og gikk hele tida for å holde seg varme, mens nå varmes de opp om natta når strømmen er billigst. Renholderne har begynt å kjøre maskinene som vasker mopper før klokka ti på formiddagen, og det er gått ut en oppfordring til de ansatte om ikke å bruke kaffe- trakterne midt på dagen. – Folk har vært flinke til å tilpasse seg, og der- med kan vi spre forbruket utover døgnet, og unngå toppene når strømmen er som dyrest, sier Oddbjørn. Leter etter nye besparelser Fortsatt leter han etter innsparinger. Arbeidet med å montere radiatorfølere på skolens andre avdeling, Brekkeby, er i gang. I tillegg arbeides det med å – Enkelte rom holder bedre på varmen enn andre, blant andre de som ligger i nærheten av fyrkjelene, forteller vaktmester Oddbjørn Almenning. < KLIMAKOMMUNE 27 temahefte-16