– Jeg føler at vi er en foregangsbedrift, og synes det er viktig å gå foran og vise kreative utviklings- veier, sier skolevaktmester Sindre Nørgaard (bak) til rektor Bjørn Terje Hauge og hovedverneombud Hanne Pedersen ved Lilleaker skole i Oslo. montere vindusfølere som gjør at termostaten sen- kes til ti grader hver gang et vindu åpnes. – Jeg ønsker også å kjøre skolens bookingsystem for undervisningslokaler inn i det sentralstyrte drifts- anlegget. På den måten vet anlegget alltid når et rom ikke skal brukes, og kan senke temperatur og energibruk, sier Oddbjørn Almenning. Inspirert av kuttene Skolevaktmester Sindre Nørgaard ved Lilleaker skole i Oslo er et annet eksempel på at det nytter. Han begynte ved skolen for tre år siden, og startet raskt å tenke gjennom hvor det var mulig å spare energi. – Vi har tre bygg og fem vifteanlegg på skolen. Det første året måtte alt styres manuelt på hvert sted, men høsten 2008 ble det montert et sentralt driftsanlegg (SD-anlegg), og nå kan jeg program- mere alt fra kontorpulten min, forteller han. I 2008 sparte skolen 22,8 prosent energi i for- hold til budsjettet, og året etter var besparelsen på 26,4 prosent. Totalt har Lilleaker skole i disse to årene redu- sert energiforbruket med ca 399.000 kWh, eller det samme som årlig trengs for å varme opp 20 leilig- heter. Ta vare på arbeidsmiljøet Samtidig har Nørgaard en klar filosofi om at ener- gisparingen ikke må gå ut over arbeidsmiljøet til lærerne, administrasjonen ved skolen og elevene. – Poenget er jo å bruke energien smartere, ikke at elever og lærere skal gå rundt og fryse, sier han med et lite smil. Rektor Bjørn Terje Hauge er svært godt for- nøyd med den jobben Sindre har gjort for å redu- sere energiforbruket ved skolen. Samtidig er han veldig klar på at inneklimaet og arbeidsmiljøet formes i et samspill mellom alle på skolen – både elever, lærerer og øvrige ansatte. – Vår skolevaktmester har også vært flink på den biten som handler om dialog og samspill. Sindre har vært åpen for innspill fra de andre ansatte og fleksibel når han har programmert de tekniske anleggene våre, sier Hauge. Fremdeles lys og varme på jobb – Folk trenger lys og varme. Jeg ønsker å bidra til varige løsninger som reduserer energiforbruket over lengre tid, ikke raske stunt som i den store sammen- hengen har minimal effekt, mener Sindre Nørgaard. Hovedverneombud Hanne Pedersen legger til at hun ikke har fått noen tilbakemeldinger på at energisparingen har gått ut over arbeidsmiljøet. Hun opplever også at de ansatte er godt fornøyd med dialogen de har med skolevaktmesteren. – Sindre er veldig flink til å reagere raskt når han får tilbakemeldinger og ønsker, sier hun. Foregangsbedrift – Jeg føler at vi er en foregangsbedrift, og synes det er viktig å få fram at også det offentlige kan gå foran og vise kreative utviklingsveier, sier Sindre Nør- gaard. – Med tanke på hva vi på vår skole har fått til, vil jeg si at innsparingspotensialet til skoler rundt om både i Oslo og i landet for øvrig er ganske enormt. Her kan det frigjøres veldig store summer som kan brukes på andre ting, for eksempel flere lærere, nye skolebøker, eller nytt undervisningsutstyr, sier han. 28 KLIMAKOMMUNE temahefte-16