NETTSTEDER www.klimakommune.enova.no Statsforetaket Enova gir deg her en oversikt over kommunenes arbeid med klima-og energiplaner. All informasjon på disse sidene bygger på opplysninger mottatt fra kommunene, og oppdateres løpende. Her ligger en veileder for hvordan å motta økonomisk støtte. www.klimakur.no Innen 2020 skal de norske utslippene av klimagasser reduseres med 15 til 17 millioner tonn. Etatsgruppen Klimakur 2020 har vurdert virkemidler og tiltak for å oppfylle dette klimamålet. www.klif.no/klimaplaner Klima-og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) jobber for en forurensningsfri framtid. Her finner du råd om hvordan lage en lokal klimahandlingsplan og hva den bør inneholde. www.klimatkommunerna.infomacms.com Svenskene ligger som vanlig foran i løypa. Her er nyttig informasjon fra svenske klimakommuner. www.klimakommune.no Prosjektet «Tilpasning til ekstremvær i norske kommuner» er ledet av Cicero senter for klimaforskning. Hovedmålsettingen er å lage et informasjonsgrunnlag for kommunenes arbeid med tilpasninger til klimaendringer. Prosjektet har særlig fokus på drikkevann og avløp, kulturminner og naturressurser. www.cicero.uio.no Cicero – senter for klimaforskning driver forskning, utredning og rådgiving om nasjonale og internasjonale klimaspørsmål og klimapolitikk. Cicero tilbyr også gratis abonnement på klimatidsskriftet Cicerone. Gå inn her: www.cicero.uio.no/cicerone www.naturvern.no Norges naturvernforbund er sterkt engasjert i klimakampen, både som lobbyister, aktivister og rådgivere, blant annet for Fagforbundet. www.climateact.org Global migrants for climate action består av innvandrere til Norge som er engasjert i klimaspørsmålet. Har stoff og vinklinger som er relevant for fagbevegelsen. www.folkeaksjonen.no Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja jobber for å skjerme nevnte områder for oljeutvinning. www.guardian.co.uk/environment/climate-change http://news.bbc.co.uk/weather/hi/climate De britiske mediene Guardians og BBCs samlesider for klima gir en god oversikt over hva som skjer på klimafronten i resten av verden. 30KLIMAKOMMUNEOleMathismoenKlima.Hvaskjerontforlag2007ChristianBjørnæsKlimaforklartnipub2009GudmundSkjeldalFallandesnøDennorskeklimautfordringaetnorskeSamlaget207MarkLynasSeksgrader. VårfremtidpåenvarmereplanetGyldendal2007KjerstinAukrustogLeneAureHansen(red.) KanhendedetgjelderåreddevårjordManifestforlag2009JamesHansenStormofmyGrandchildrenBloomsburyPublishing2009BØKEROMKLIMAKRISEN temahefte-16