KLIMAQUIZ 1. Hvor mange passasjerer må 7. Hvor mange tonn CO2- Svarene: 1:B, 2:C, 3:A, 4:A, 5:B, 6:B, 7:A, 8:C, 9:C, 10:A, 11:C, 12:C, 13:B det sitte på en buss, før det ekvivalenter har Norge er mer miljøvennlig enn om lovet å kutte utslippene de hadde tatt hver sin bil? med innen 2012, i henhold A. 8 passasjerer til Kyoto-avtalen? B. 4 passasjerer A. ca 5 millioner tonn C. 12. passasjerer i forhold til dagens utslipp B. ca. 10 millioner tonn 2. Hva er det prosentvise i forhold til dagens utslipp målet for reduksjon C. ca. 16 millioner tonn i utslipp av klimagasser i forhold til dagens utslipp i 2020 i forhold til 1990, fastsatt i klimaforliket som 8. Hvor mye har gjennomble inngått mellom alle snittstemperaturen steget partiene på Stortinget visse steder i det arktiske unntatt FrP i 2008? området de siste 50 åra? ? A. 10 prosent A. mindre enn 1 grader B. 20 prosent celsius. C. 30 prosent B. mer enn 10 grader celsius C. mer enn 2 grader celsius 3. Hva er Stoltenbergs ”månelanding”? 9. Hvor stor del av menneskeA. Utvikling av teknologi for skapte klimautslipp rensing av CO2 fra kraftverk stammer fra biler? og deponering av denne A. ca. 1 % under bakken eller havbunnen B. ca. 5 % B. Rensing av CO2-utslippene C. ca. 10 % fra gasskraftverket på Kårstø C. Null utslipp av CO2 fra 10. Hvem rammes hardest av norsk oljeindustri klimaendringene A. de fattige 4. Hvor stor del av jordas B. de rike landareal dekker C. de som ikke bryr seg regnskogen? A. 7 prosent 11. Hvor mye avfall genererer B. 10 prosent en mobiltelefon under DISSE GIR DEG RÅD C. 20 prosent produksjon? A. 3kg Enova svarer 5. Hva lyder langtids-B. 15kg Ulike spesialister svarer, avhengig av spørsmålet værmeldingen for norske C. 75kg Tlf. 08049 områder? Mail: svarer@enova.no A. det blir tørrere og lengre 12. Hva er navnet på den somre viktigste av de såkalte Dag Arne Høystad B. det blir varmere, men også drivhusgassene? Rådgiver for energisparing mer vind og nedbør A. Ozon Norges Naturvernforbund C. det blir kaldere, mer vind B. Metan Tlf: 23109610 og nedbør C. Karbondioksid Mail: dah@naturvern.no 6. Hvor store menneske-13. Hvor mye forutser FNs Gunnar Steinsholt skapte klimautslipp, i tonn klimapanel at verdens- Rådgiver på klima, Fagforbundet CO2-ekvivalenter, har havene vil stige med over Tlf: 928 13 391 Norge i dag? de neste 100 årene? Mail: gunnar.steinsholt@fagforbundet.no A. ca. 35 millioner tonn A. 5–10 cm B. ca. 55 millioner tonn B. 18–59 cm Carl Ivar Delingrud C. ca. 75 millioner tonn C. 80–150 cm Rådgiver for tekniske tjenester, Fagforbundet Tlf: 959 79 782 Mail: carl.ivar.delingsrud@fagforbundet.no KLIMAKOMMUNE 31 temahefte-16