de ansatte, men for Raasholm og Stadheim førte ikke studiet i seg selv til økt lønn. Høyere lønn var et tema som først kom på tale ved lokale forhandlinger. – Arbeidsgivernes evne og vilje til å honorere økt kunnskap varierer. Andre ansatte i offentlig sektor, som tok samme videreutdanning, fortalte om lønnsøkning på nærmere 25.000 kroner, sier Raasholm. Vurderte å flytte Denne holdningen, pluss at hun og ektemannen hadde flyttet inn i hans barndomshjem på Hamar, gjorde at hun begynte å kikke etter ny jobb på Hedmarken. Men så ble det en ledig stilling på skolekontoret i Gjøvik kommune som Raasholm var kvalifisert til, søkte på og fikk. Dermed spratt hun opp 27.000 kroner i lønn til 380.000 kroner. Dette studerte Ingrid 65 studenter – hvor ca femten var menn – tok studiet lønns- og personalarbeid samtidig med ingrid raasholm. utdanningen skjer i regi av Høgskolen i lillehammer i samarbeid med firmaet aditro på gran. Studentene kommer fra hele landet. ingrids medstudenter var fra rundt 23 år til slutten av 50-årene. videreutdanningen går over ett år og er på 30 vekttall. Det er tre samlinger en på 2,5 dag og to på 2,5 dag hvert semester. Målet for studiet er • god faglig plattform for lønn, regnskap og personaladministrasjon, • å gi grunnlag for flere studier innen faget Pris: 17.000 kroner pluss bøker og eventuelt reise og opphold under samlingene. ....og nå kommer påbygging Høsten 2010 starter Høgskolen i lillehammer sammen med aditro på gran påbyggingsstudium i personalarbeid: • Personaladministrasjon med rekruttering, kompetansestyring og bemanningsendring. • individuell arbeidsrett med endring, omstilling og nedbemanning. • kollektiv arbeidsrett med hovedvekt på rettstvister og interessekonflikter. Deltidsstudiet varer ett semester og koster 15.500 kroner pluss bøker og eventuelt reise og opphold. kontorfaget i utvikling 9 temahefte-17