Helsesekretærer i Oslo går lysere tider i møte Helsesekretærene har fått lite systematisk fagutvikling. nå tar oslo universitetssykehus skjeen i en annen hånd. tekst: Vegard Velle foto: Monica Schanche Oslo universitetssykehus planlegger nye, gode internkurs for kontorpersonellet. Et nytt kontorfaglig nettverk, bestående av ni kontorfaglige koordinatorer, går nå i gang med å planlegge tiltak for å øke kompetansen blant kontorpersonalet. – Arbeidsoppgavene har i flere tilfeller ikke vært klart definert. I tillegg er formalkompetansen blant de kontoransatte svært ulik. Dette har bremset den faglige utviklingen, mener Monique Renée Bennett, leder for kontorfaglig nettverk ved Oslo universitetssykehus. Titteljungel Oslo universitetssykehus skal kartlegge sekretæ rene og deres oppgaver. Blant annet vil det se på hvem som egentlig tilhører kontortjenesten, siden det eksisterer en hel titteljungel på dette arbeidsfeltet ved sykehuset. Blant titlene er helsesekretær, spesialsekretær, førstesekretær, medisinsk sekretær, konsulent, spesialkonsulent, lederassistent, kontorsjef og administrasjonssjef. Planlegger nye kurs – Vi planlegger nye, gode internkurs. Det fins mange sekretærer som har lang erfaring og god kontorfaget i utvikling 11 temahefte-17