Etter hvert som sekretærene på pasientjournalarkivet fullfører skanningen av eksisterende papirjournaler, kommer nye oppgaver til, blant annet elektroniske henvisninger fra eksterne legekontor. F.v. Tor Egil Gausen, Inger Lise Druglitrø, Lina Bjørgum, Eva Wiggen og Anne Grete Næss. Etter hvert som sekretærene på pasientjournalarkivet fullfører skanningen av eksisterende papirjournaler, kommer nye oppgaver til, blant annet elektroniske henvisninger fra eksterne legekontor. F.v. Tor Egil Gausen, Inger Lise Druglitrø, Lina Bjørgum, Eva Wiggen og Anne Grete Næss. Jobben som ble helt stille for to år siden ba legene på St. olav om 3500 journaler i uka. nå ber de om 200. livet er ikke helt det samme for sekretærene. – Jeg er en av de mange omplasserte, tilstår lederen for Dokumentasjonssente- ret på St. Olavs Hospital i Trondheim, Toril Strand. tekst og foto: Albert H. Collett – Jeg hadde aldri trodd det skulle bli så rolig, for- teller Anne Grete Næss. Hun er en av 32 sekretærer som jobber med pasientjournaler på St. Olavs Hospital i Trondheim, og som har fått en ny hverdag. – Før sto ikke telefonene stille. Nå får vi knapt en håndfull om dagen, forteller hun. Grunnen til stillheten er enkel: Legene finner opplysningene de trenger på nærmeste dataskjerm. Det har Anne Grete Næss og kollegene selv sørget for. I over to år har de skannet pasientjournaler døgnet rundt. De har gått systematisk til verks, avdeling for avdeling. Helt ny jobb Den elektroniske pasientjournalen har gitt sekretærene på pasientjournalarkivet en ny hverdag. Før handlet den om å plassere mapper på riktig sted etter en bestemt kode. – Nå jobber vi med innholdet i mappene. Vi må konsentrere oss mer. Det sier seg selv at det er temmelig viktig å legge inn rett opplysninger på rett pasient, forklarer Anne Grete Næss. Lederen for Dokumentasjonssenteret, Toril Strand, sier det slik: – Vi har utviklet oss til å bli et kunnskaps- og kompetansesenter. Medarbeiderne har en helt annen fagkunnskap enn før, om medisinske uttrykk, arkivering og dokumentbehandling. 60 medarbeidere Dokumentasjonssenteret består i tillegg til pasientjournalarkivet av saksarkivet og den felles skrive- og oppfølgingstjenesten på sykehuset. Per i dag teller senteret vel 60 medarbeidere, men tallet har vært høyere. Omstillingene som følge av utbyggingen på St. Olav har ført til at mange har fått ny jobb, eller nytt innhold i den gamle jobben. – Mange av sekretærene mangler formell bakgrunn fordi de kommer fra andre funksjoner på sykehuset. Det gjelder også meg. Jeg startet karrieren som pedagog i barnehagen på sykehuset, forteller Strand. Da sykehuset bestemte seg for å avvikle drif 16 kontorfaget i utvikling temahefte-17