Vinn-vinn-situasjon for alle – Det de har gjort på kommunekontoret, har blitt en vinn-vinn-situasjon for alle. For sekretærene har det betydd økt status og respekt, økt lønn og en mer variert arbeidsdag. Det sier Erna Groven, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet i Tingvoll. Hun har vært med som tillitsvalgt under hele «forvandlingen» på kommunehuset, og har med stor glede opplevd at de ansatte nå er blitt en gruppe arbeidsfolk som inngir mer respekt enn tidligere. – Vi er en stor fagforening i Tingvoll-målestokk. Det er 240 årsverk i kommunen og rundt 300 ansatte totalt. Vi har ca 150 medlemmer – altså omtrent halvparten av de ansatte. Vi har i tillegg en del passive pensjonistmedlemmer, forteller Erna Groven. Andre fagforeninger i kommunen tilhører Delta, Utdanningsforbundet og en del særforbund. – Det at det ble opprettet et servicekontor, har i seg selv gitt de ansatte der høyere status. I tillegg har de fått en mer spennende arbeidsdag, i og med at mye av rutinearbeidet er erstattet med mer varierte oppgaver. Det er klart at dette er en vinnvinn- situasjon for alle, særlig når det også betyr bedre service i forhold til brukerne av kommunens tjenester, sier Erna Groven. kontorfaget i utvikling 21 temahefte-17