Colourbox Sekretærer ønsker kompetanseheving et av plogspissyrkene i fagforbundet er sekretær. for å sette yrkesgruppa ytterligere i fokus, gjennomførte Britt Silseth høsten 2009 en spørreundersøkelse blant sekretærer og kontormedarbeidere som jobber i kommuner, på sykehus og i andre offentlige etater. Britt Silseth Hensikten med undersøkelsen var å se nærmere på sekretærenes og andre kontoransattes rolle på arbeidsplassen i dag, og å se på framtidige behov i forhold til deres roller. Målet er å jobbe med konsekvensene av de resultatene undersøkelsen viser, og å komme med konkrete forslag til fagutvikling og videre- og etterutdanning for gruppa. Sekretærene er en allsidig gruppe som i dag har ulike oppgaver og ansvarsområder. Deres rolle i organisasjonene har medført store endringer de siste årene, og det er ønskelig å kartlegge hvordan den enkelte ser på sin rolle nå og på sin framtidige funksjon. ARBEIDSGIVERS KARTLEGGING av kompetanse blir en viktig del med tanke på framtidige arbeidsoppgaver og ansvarsområder for denne yrkesgruppa. Hva trenger arbeidsgiver av kompetanse? Sekretærene kan for eksempel overta administrative oppgaver som andre profesjoner gjør i dag («rett person på rett plass»). Det handler om riktig bruk av ressurser. YRKESGRUPPA SEKRETÆR er registrert med ca 12.200 medlemmer i Fagforbundet. Yrkesgruppa helsesekretær teller 1500 medlemmer. 140 medlemmer fordelt over hele landet ble spurt om å delta i undersøkelsen. Av disse var det 100 som svarte – 96 prosent kvinner og 4 prosent menn. Jeg fikk inn veldig mange gode svar og beskrivelser av hvordan hverdagen fortoner seg på ulike arbeidsplasser. De fleste respondenter har vært innenfor yrket hele sin karriere. 22 kontorfaget i utvikling temahefte-17