Fem mål for en bedre hverdag for å bli dyktigere i jobben, men også for å føle at arbeidet gir noe tilbake, har skolesekretærene i gjøvik satt opp disse delmålene: • få med alle skolesekretærene i gjøvik i nettverksgruppa. • Dele kunnskap med hverandre. • Motta hjelp og kunnskap fra andre uten å føle det som negativt. • Samles minst to ganger i året. Hvert møte tar en halv arbeidsdag. i tillegg to sosiale sammenkomster årlig. • Møtene skal ha faglig del. • Møtested skal rullere mellom skolene. Skapte sin egen møteplass omgitt av hundrevis av elever og et titalls lærere. likevel er de ofte ensomme i jobben. Derfor har 15 skolesekretærer i gjøvik laget sin eget møteplass. tekst og foto: Bjørn Kvaal Lyden av små barnehender som forsiktig banker på døra, og spente øyne som titter inn på Gunn Elisabeth Steen Schnells kontor. Dette gjør jobben til skolesekretæren spennende. Hun slutter aldri å glede seg over ungene og miljøet. Læretriksene Trivselen til tross, Steen Schnell og de andre skolesekretærene i Gjøvik synes også det er viktig å møtes jevnlig for å diskutere rutiner, arbeidsoppgaver, ønske nye kolleger velkommen og for å bli bedre kjent med hverandres arbeidshverdag. Kjersti Aalseth har vært skolesekretær siden 1990. Selv om hun kan rutinene godt, oppdager hun jevnlig at ting kan gjøres smartere og enklere. – Slike oppdagelser er det nyttig å dele med andre, sier hun. Det var Liv Solveig Alfstad, tidligere ansatt på skolekontoret i Gjøvik kommune, som tok initiativ til nettverksmøtene for skolesekretærene. Alfstad, som i dag er ordfører i Nordre Land kommune, hadde jevnlig kontakt med sekretærene og så at de og kommunen kunne ha nytte av samlingene. Andre rutiner hos naboene Med hjelp fra Fagforbundet ble skolesekretærene invitert til et første møte i 2009 for å bygge nett- Fire ganger i året møtes skolesekretærene i Gjøvik kommune. Her deler verk. Her satte de seg som mål å «utføre jobben vår på en bedre og mer effektiv måte, og å føle at jobben gir oss noe tilbake». Skolesekretærene i Gjøvik ble invitert til kurs i nettverksbygging sammen med skolesekretærene i Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land kommuner. Men der var dataløsningene og lønningsrutinene ulike fra Gjøvik. De valgte derfor å avgrense møtene til egen kommune, men skal treffe kollegaene i nabokommunene én gang årlig. Alle skoler er ulike Daglige rutiner – ting som rektor i mange tilfeller ikke kjenner til – er et tema som opptar Steen Schnell og Aalseth. Som timelister, elev- og personalprogrammet Sats, skolemelk, skolefrukt, låserutiner, utleie av lokaler, varebestilling, lærebøker, rutiner for frist for vikarlønninger, arbeidsavtaler og karakteroppgjør med tilrettelegging i datasystem for 24 kontorfaget i utvikling temahefte-17