Kjersti Aalseth (t.v), Gunn Elisabeth Steen Schnell og de 13 kollegaene erfaringer og blir bedre kjent. fylkeskommunen og sensorer. Nytt i år var at fravær skulle føres på vitnemål. Men ikke alt fravær, på grunn av en frikvote på 14 dager. Samtidig kan oppgavene variere fra skole til skole. Noen har voksne elever, andre arbeider på barne- og/eller ungdomsskoler. Ved noen skoler gjør inspektørene sekretæroppgaver – og motsatt. Felles for skolene er at de har én sekretær. Og at de fleste av disse jobber deltid. Måtte hoppe i det Da Gunn Elisabeth Steen Schnell begynte som skolesekretær, fikk hun én dags opplæring. Så var det bare å gå i gang på egen hånd. Aalseth, med sine 20 år i skolen, kjenner godt til de løpende oppgavene, men vet også at det hvert år kommer nye ting som skal utføres. Både Aalseth og Steen Schnell får jevnlig høre fra sine kollegaer at de trengs i hverdagen. Det beste ved jobben er selvstendighet og at de får ansvaret for en rekke oppgaver som må være utført for at hverdagen skal fungere for elever, foreldre og lærere, og for rektor og andre ansatte. Gleder seg til hver dag Steen Schnell ble skolesekretær fordi hun ville bort fra alt ansvaret hun hadde da hun drev en bensinstasjon. Nå kan hun gå fra jobben klokken 16 og ikke tenke mer på ansvaret. Samtidig gleder hun seg hver dag til å gå på jobb. Samværet med andre ansatte, og ikke minst med ungene, gjør godt. Hun har til tider mulighet til å dukke ned i oppgavene og skjerme seg litt for trafikken ut og inn fra rektors kontor. Kjersti Aalseth trives også veldig godt i skolen. Men det er én dag i året da hun gruer seg for å gå på jobb. Det er på skolens skidag. Da er hun med og betjener dataprogrammet som regner sluttidene for løperne. Med 300 elever, og fordi hun utfører dette bare denne ene gangen hvert år, koker det fort i sekretariatet. Navn: kjersti aalseth Alder: 54 år Stilling: Sekretær ved Snertingdal skole (80 pro- sent) og redalen skole (ti prosent) i gjøvik kommune; tidligere fordelte hun tida som skolesekretær på fire skoler Antall år i jobben: 20 Utdanning: realartium, handelsskole og ettårig driftslederutdanning gjennom friundervisningen; arbeidet ti år i et rutebilselskap og i kjøreskole Årslønn (full stilling): 330.000 kroner Navn: gunn elisabeth Steen Schnell Alder: 46 år Stilling: Sekretær ved fredheim skole (100 pro- sent, men noen timer hver uke er lagt til skolefritidsordningen), gjøvik kommune Antall år i jobben: tre Utdanning: toårig handelsskole, mange år som selvstendig næringsdrivende blant annet som eier av bensinstasjon Årslønn: 316.500 kroner kontorfaget i utvikling 25 temahefte-17