Anne Iren Grande (t.v.) og Torunn Tømmervold er to av Trondheim kommunes superbrukere i sak- og arkivsystemet ESA. De hjelper gjerne til med å løse flokene når Ragnhild Setsaas (t.h.) og andre brukere av systemet søker hjelp. den forbindelse av avdelingslederen på Trondheim byarkiv. – Hvis det fungerer bedre i Trondheim enn andre steder, skal mye av æren tilskrives Kari Myhres iver for prosjektet, sier de. – Hun er utrolig iherdig og standhaftig i arbeidet med å gjøre oss til gode superbrukere. Byarkivet fyller oss med kompetanse, og setter av mye tid og ressurser til å følge oss opp. Uten kompetente superbrukere ville driften av et fullelektronisk system vært uforsvarlig, tror de to konsulentene. En kompetent superbruker er ifølge Grande og Tømmervold en som holder et faglig høyt og oppdatert nivå, og som har tålmodighet og evne til å gi trøst og forklaring. For henvendelsene kan være av det utfordrende slaget, men like gjerne av den typen som kommer igjen og igjen. På toppen av gjengangerlista troner «Æ har mista den blå vifta mi!», forteller Grande og Tømmervold, med en hjertelig latter. Så dukker en kollega med hjelpebehov opp, og damene tar på superbrukerhatten. Joda, det går i ett i superbrukerens hverdag. Aktivt arkiv Vi er vant til å tenke på et arkiv som en endestasjon og lite annet. Ved Trondheim byarkiv har de gjort noe for å forandre på dette. Byarkivet er aktivt med fra start til mål i kommunedokumentenes liv. Det hele henger sammen med overgangen til fullelektronisk sak-/arkivsystem, hvor det er alfa og omega at ting gjøres riktig fra starten av. For å sikre dette, lærer Trondheim byarkiv opp superbrukere ved alle kommunens enheter. – Saksbehandlerne produserer dokumenter direkte i systemet EDB Sak og Arkiv (ESA). Vi som arkiv har mye å vinne på at alt blir gjort riktig i dette leddet. Og for at det skal være mulig, er det helt nødvendig med kompetanse ute på enhetene, forklarer avdelingsleder Kari Myhre ved Trondheim byarkiv. Den «desentraliserte» kompetansen ligger hos superbrukerne av ESA. I Trondheim har de 17 års erfaring med å ha superbrukere som arkivets forlengede arm i de enkelte enhetene. – Hver enhet skal ha minst én superbruker. De får opplæring for å være vår ressurs der ute. Det fungerer veldig bra der vi har lykkes. Vi har sett det som svært verdifullt å ha dyktige superbrukere, kontorfaget i utvikling 27 temahefte-17