Superbrukerens oppgaver Superbrukere i Trondheim kommunes arkivsystem • må ha gode kunnskaper om sak- og arkivsystemet ESA. • får opplæring og informasjon fra Trondheim byarkiv. • har utøvende ansvar for at enhetens post- og arkivrutiner fungerer. • skal fange opp behov for opplæring av brukere ved enheten. • skal melde om behov for rutineendringer ved enheten. • har utvidete rettigheter i ESA, slik at de kan gå inn og hjelpe saksbehandlere ved behov. • er bindeleddet mellom enheten og byarkivet. 28 kontorfaget i utvikling temahefte-17