Sykehus privatiserer skrivetjenestene – vi selger en mulighet for sykehusene til å minske risikoen ved å ansette ekstra personale. Dermed slipper de utgifter blant annet til sykefravær, forteller daglig leder Peter Östbergh. tekst: VEGARD VELLE foto: INGE OVE TYSNES Skrivesenteret Documed går strykende. I fjor økte omsetningen, firmaet opprettet et nytt skrivesenter i Bergen, fikk nye kontrakter og ansatte flere nye medisinske sekretærer. Fagbladet har besøkt Norges største private skrivesenter. Ledende i Norge Slik presenterer firmaet seg selv: «Documed AS leverer skrivetjenester til helseinstitusjoner og andre med for liten skrivekapasitet, og har utviklet en løsning som gjør at vi fra våre skrivesentre kan produsere medisinsk dokumentasjon til sykehus hvor som helst i landet. Vi er i dag ledende i Norge og har avtaler med flere sykehus og en rekke tingretter.» Skjønner redselen – Vi selger skrivetjenester til sykehusene, og jeg skjønner at noen kan være redde for at vi tar job- bene deres. Men vi tar bare det overskytende, forklarer Ann-Kristin Lund Jakobsen, fagansvarlig ved Documed. Hun har selv vært helsesekretær 30 kontorfaget i utvikling temahefte-17