ved Helgelandssykehuset. Firmaet haler i land avtaler med sykehus over hele landet, blant annet Haukeland sykehus i Bergen og Akershus universitetssykehus. Den største oppdragsgiveren er Lovisenberg sykehus i Oslo. De betaler per linje firmaet skriver for dem. Mer effektive Östbergh oppfatter Documed som en problemløser, en som hjelper sykehusene. Sekretærene ved sykehusene får en bedre arbeidshverdag, ettersom de får hjelp og færre oppgaver hengende over seg. – Vi har muligheten til å være mer effektive enn sekretærene på sykehusene, siden våre sekretærer ikke blir forstyrret med andre oppgaver. Vårt personale skriver, punktum. De skriver rett og raskt. Vi leverer et produkt vi er stolt over, sier Peter Östbergh. Lønna tilsvarer det offentlige Han mener de ansatte ligger omtrent på samme lønnsnivå som de kontoransatte ved sykehusene. – Grunnlønna er omtrent den samme. De sekretærene som klarer å skrive over 100.000 linjer i løpet av ett år, får i tillegg en bonus for det overskytende de produserer. Ni av de ansatte klarte å komme over denne grensen i 2009. Flere av de ansatte er utdannet helsesekretærer. Andre har fått undervisning i medisinsk terminologi i regi av Nav. Får ikke se pasientarkivene – At sikkerhetstiltakene er gode, er selvsagt viktig. Datatilsynet har blant annet sett på sikkerhetssystemene. Vi har ikke tilgang til pasientopplysningene eller pasientarkivene. Vi skriver bare inn de lydfilene vi får tilsendt. Når disse er ferdig skrevet og sendt i retur, har vi ikke lenger tilgang til dem. Alt personale har taushetsplikt, og alle personer som kommer hit må skrive seg inn. Datalinjene er atskilt fra internett og brukes ikke til noe annet enn å sende og ta i mot pasientjournalene. Firmaet har ulike avtaler. Men med Lovisenberg diakonale sykehus er avtalen at legejournaler som blir liggende i mer enn tre timer, automatisk oversendes Documed. De garanterer å gjøre jobben innen 24 timer. Sekretærenes oppgave har økt formidabelt i takt med de økte kravene til dokumentasjon, etter som pasientene blir mer opplyste. Derfor beholder sykehusene skrivende sekretærer, mener Östbergh og Jakobsen. Documed • Startet i 2003. • vokser raskt. omsatte i forfjor for 3,7 millioner, i fjor for 6,7 millioner og forventer en omsetning på 8,5 millioner i år. • Har 18 ansatte fordelt på sentre i Mo i rana, Bodø og Bergen. • Har avtaler med blant annet akershus universitetssykehus, Haukeland sykehus, Diakonhjemmet, lovisenberg sykehus og Helse finnmark. • Skrev i fjor ca. 50.000 journaler. Fallitterklæring for helsevesenet – Jeg er betenkt over at skrivetjenester blir satt ut til private firmaer. Vi har jo kunnskaper om denne arbeidsoppgaven på sykehusene. Hvorfor kan ikke vi gjøre jobben? spør Britt Silseth, sekretær og seksjonsleder i Seksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet Møre og Romsdal. – Mange steder opplever vi nedskjæringer blant sekretærene. Så legges oppgavene ut til private. Helsevesenet blir fragmentert, noe som slett ikke er en god utvikling, mener Silseth. – Skal helse handle om å tjene penger, er vi på ville veier. Helse skal ikke handle om anbudsregler. Legejournaler handler om pasienter og pasientrelaterte opplysninger. Derfor er dette annerledes enn å kjøpe senger og medisiner på anbud. Å flytte den medisinskfaglige kunnskapen ut av sykehusene er en fallitterklæring, mener Silseth. Hva tjener sykehusene på det? spør hun. kontorfaget i utvikling 31 temahefte-17