INNHOLD < 3. Leder: Helsearbeider og medmenneske < 4. Ønsker bedre sykehustilbud for de gamle < 8. Dansk suksess i hjemmetjenesten < 12. Kommentar: Vi trenger en debatt om eldrediskriminering < 14. Kunsten å skape et hjem < 18. Verdig liv på sjukeheimen < 20. Pasienter trenger de beste hjelperne < 24. Gode vibrasjoner på Røros < 28. Verdig avslutning < 31. Mindre tvang og mer dans < 34. En stille revolusjon < 39. Anbefalte bøker og nettsteder Ansvarlig redaktør: Kirsti Knudsen. Prosjektleder: Vegard Velle. Tekst og foto: Vegard Velle, Karin Svendsen, Siri Bøgh, Ingvill Bryn Rambøl, Albert Collett, Rune S. Alexandersen, Anne Marit Nygård Hellebust, Greg Rødland Buick, Vidar Dons Lindrupsen, Eivind Senneset. Illustrasjoner: Tora Marie Norberg. Layout: Vidar Eriksen. Trykk: Aktietrykkeriet AS, Redaksjonen avsluttet 4. oktober 2010. Last ned dette, og andre temahefter i PDF-format på www.fagbladet.no MILJØMERKET 241 393 Trykksak temahefte-18