VIL HENTE POSTEN SELV: Poula Rasmussen (85) er sprek, og trengte ingen hjelp før hun opplevde et stygt fall. Nå trener hun trappegang med hjemme- trener Marianne Sørensen. FREDERICIA-MODELLEN ç Lengst mulig i eget liv er navnet på prosjektet i hjemmetjenesten i den danske kommunen Fredericia. Målet er at eldre og gamle mennesker skal klare seg selv i størst mulig grad så lenge som mulig. Metoden går ut på å forebygge behov for hjelp. Når behovet for hjelp oppstår, får brukeren mye støtte i form av hjelp til trening for å mestre daglige gjøremål. ç Lengst mulig i eget liv består av fem delprosjekter: 1. Tverrfaglig hverdagsrehabilitering med trenende hjemmehjelp 2. Tidlig oppsporing og forebygging av akutt sykdom 3. Oppfølgende hjemmebesøk etter utskriving fra sykehus 4. Bruk av ny teknologi 5. Forebygging og frisklivsarbeid til alle innbyggere over 65 år ç Modellen er inspirert av måten hjemmetjenesten fungerer på i Østersund i Sverige. ç Les mer om prosjektet og delprosjektene: http://www.fredericia- kommune.dk/EgetLiv/topmenu/ forside/forside.htm Eget depot Av og til er det ikke nok med trening. Kanskje trenger brukeren også hjelpemidler for å klare opp- gaven alene. Rehabiliteringsteamet har et eget depot med de vanligste hjelpemidlene. Der henter hjemme- trenerne umiddelbart det som trengs i stedet for å sende søknad og vente på godkjenning fra andre myndigheter. Bruker Irene Lindskov har allerede fått en tau- stige slik at hun kan dra seg opp av senga ved egen hjelp. Men under påkledningen ser hjemmetrene- ren at Irene ikke kan klare å få på seg strømpene uten hjelp av noe slag. – Skal vi trene, skal vi ha utstyret nå, og ikke vente i tre uker, insisterer Marianne Sørensen før hun reiser ut og henter gripetang til strømpene. < VERDIGHET I ELDREOMSORGEN 9 temahefte-18