handler om å se hver enkelt beboer, og gi dem den behandlingen akkurat de trenger. Det er ikke bebo- erne som skal tilpasse seg sykehjemmet – det er sykehjemmet som skal tilpasse seg beboerne. Syke- hjemmet skal rett og slett bli mer likt det hjemmet de engang hadde. «Individuell omsorg» har vært et mantra i eldre- omsorgen i mange år, men har ofte støtt på hin- dringer i form av trange budsjetter og lav beman- HUSMOREN: Aktivitør Gunn Soløst kler seg ut som en husmor fra 50-tallet når hun lager vafler. ning. Katrine Selnes mener likevel det er mye som handler om holdninger, og ikke bare om økonomi. Ved å endre på rutinene, bruke bemanningen litt annerledes og sette ting inn i faste rammer, har syke- hjemmet gjennomført en snuoperasjon uten å øke driftsbudsjettet. Det følger nemlig ingen ekstra stil- linger eller økte rammebevilgninger med Lotte- modellen – bare en engangssum på én million kro- ner til trivselstiltak. < VERDIGHET I ELDREOMSORGEN 15 temahefte-18