VAFFELDAG: Hver tirs- dag er det vaffeldag på Økern sykehjem. Da samles både beboere og ansatte rundt bordet. HJEMMETRIVELIG: Institusjonssjef Katrine Selnes ønsker at syke- hjemmets rutiner skal ligne på den hverdagen beboerne tidligere hadde hjemme. Er mer sammen – Nå har vi faste aktiviteter hver formiddag og hver ettermiddag. Før var det litt avhengig av den enkel- te ansatte om det ble en aktivitet og hvordan den ble gjennomført. Nå er det hele satt i system, for- teller Selnes. I tillegg har sykehjemmet innført faste prose- dyrer for hvordan dagsprogrammet skal gjennom- føres. Det er en ufravikelig regel at de ansatte sit- ter sammen med beboerne under måltidene. En ansatt skal alltid være til stede under aktivitetene. Rydding, vasking og skylling gjøres av øremerkede medarbeidere til faste tider, slik at det går minst mulig utover samværet med beboerne. – Det var en del usikkerhet blant de ansatte i star- ten, som det alltid er med nye rutiner, forteller Sel- nes. – Får vi til dette innenfor våre rammer, lurte pleierne på. Men nå som vi har holdt på et halvt års tid, er usikkerheten erstattet av entusiasme. De ansatte har liksom fått en ny giv. Det skyldes nok at de ser hvordan beboerne trives. Som på Lottehjemmet i Danmark kan beboer- ne stå opp og legge seg når de vil. De får dusje når de trenger det og spise når de er sultne. Dét setter Kåre Reiten pris på. Han liker ikke å stå opp tidlig om morgenen, så mens vaffelste- kingen pågår for fullt og klokka har passert elle- ve, sitter han og spiser frokost. Hjelpepleier Kari Høibjelke Hermansen smører brødskiver og hjel- per ham med medisinene. Hun er fornøyd med at samvær og aktiviteter med beboerne er satt i sys- tem. – Hverdagen er mer givende nå. Før kunne dagene bli litt like. Jeg er jo her for at beboerne skal ha det bra, og når jeg har vært med på en aktivitet jeg ser at de har glede av, går jeg hjem med en følelse av å ha gjort noe godt for noen, sier hun. Har bar og kino Alle de 56 beboerne på Økern sykehjem har demens. Derfor har det vært en utfordring å la dem få være med og bestemme over sin egen hverdag. Men plei- erne har snakket med beboerne og sett på hvilke aktiviteter den enkelte ser ut til å trives med, og satt sammen et ukeprogram på bakgrunn av det. – I tillegg har vi tenkt gjennom hvilke aktivite- ter som er vanlige i et privat hjem, forteller Selnes. Dermed ble det avislesing lørdag formiddag, tur på søndag formiddag og skikkelig søndagskaffe med hvite duker og hjemmebakte kaker. Fredag og lørdag kveld er det åpen bar. Litt av trivselsmillionen har gått til innkjøp av en ekte 50- tallsbar som er tro mot bygningens bevaringsver- dige Fehn-arkitektur. I samme rom er det et kino- lerret, som brukes til å vise gamle filmer eller store fjernsynsbegivenheter. Det har også blitt penger til nye hagemøbler i atriumshagen, spillbrett med store brikker som er lette å holde i, et kurvballstativ og en blomsterpresse. Ennå er det litt igjen av millionen, og blant det 16 VERDIGHET I ELDREOMSORGEN temahefte-18